Responsbaserad praktik vid behandling av våldsutövare

Vilken sammanställd forskning eller vetenskapliga studier finns om effekten av responsbaserad praktik som insats för våldsutövare?

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Våld är ett globalt problem som kan ta sig många former. Våldet kan exempelvis vara fysiskt, psykiskt och sexuellt. Olika behandlingar och stöd kan ges till våldsutövare, exempelvis individuella samtal med en behandlare. Responsbaserad praktik är ett förhållningssätt som kan användas vid samtal med och behandling av våldsutövare.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning eller vetenskapliga studier finns om effekten av responsbaserad praktik som insats för våldsutövare?

Frågeställare:Utredare vid Socialförvaltningen i Stockholms Stad.

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning varken identifierat någon relevant systematisk översikt eller kontrollerad primärstudie som utvärderat effekten av responsbaserad praktik för våldsutövares beteende.

Läs upplysningstjänstens svar

Citera denna rapport:

SBU. Responsbaserad praktik vid behandling av våldsutövare [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2023. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202301.

Sidan publicerad