Psykosociala behandlingars effekt på livskvalitet efter viktreducerande kirurgi

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Under de två senaste decennierna har övervikt och fetma  blivit vanligare i befolkningen, med den största ökningen bland personer under 50 år. Fetma för med sig en ökad risk för att utveckla allvarliga eller livshotande sjukdomar såsom diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar samt vissa cancerformer.

Viktreducerande kirurgi är den mest effektiva metoden för gravt överviktiga personer att minska i vikt. Patienter som efterfrågar överviktsoperationer lider oftare av psykisk ohälsa än den allmänna befolkningen, och de har en betydligt lägre livskvalitet.

Upplysningstjänsten har undersökt effekterna av psykosociala behandlingar efter viktreducerande kirurgi gällande livskvalitet och psykiska besvär.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vad är effekten av uppföljande psykosociala behandlingar på upplevd livskvalitet, sjuklighet och psykisk ohälsa hos patienter som har behandlats med kirurgi på grund av fetma?

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat nio artiklar där författarna har studerat sambandet mellan psykosocialt eller psykologiskt stöd efter viktreducerande kirurgi samt patientens upplevda livskvalitet, sjuklighet eller psykiska ohälsa.

Upplysningstjänsten har även svarat på en fråga angående stöd för personer med BMI över 35–40: Finns det stöd för fetmaoperation hos personer med BMI 35–40 utan övriga riskfaktorer?

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-03-03.

Identifierad litteratur

Randomiserade kontrollerade studier

Sarwer DB, Moore RH, Spitzer JC, Wadden TA, Raper SE, Williams NN. A pilot study investigating the efficacy of postoperative dietary counseling to improve outcomes after bariatric surgery. Surg Obes Relat Dis 2012;8:561-8.

Weineland S, Arvidsson D, Kakoulidis TP, Dahl J. Acceptance and commitment therapy for bariatric surgery patients, a pilot RCT. Obes Res Clin Pract 2012;6:e1-e90.

Papalazarou A, Yannakoulia M, Kavouras SA, Komesidou V, Dimitriadis G, Papakonstantinou A, et al. Lifestyle intervention favorably affects weight loss and maintenance following obesity surgery. Obesity (Silver Spring) 2010;18:1348-53.

Tucker JA, Samo JA, Rand CSW, Woodward ER. Behavioral interventions to promote adaptive eating behavior and lifestyle changes following surgery for obesity: Results of a Two-year outcome evaluation. International Journal of Eating Disorders 1991;10:689-698.

Observationsstudier

Niazi M, Maleki AR, Talebpour M. Short-term outcomes of laparoscopic gastric plication in morbidly obese patients: importance of postoperative follow-up. Obes Surg 2013;23:87-92.

Freire RH, Borges MC, Alvarez-Leite JI, Toulson Davisson Correia MI. Food quality, physical activity, and nutritional follow-up as determinant of weight regain after Roux-en-Y gastric bypass. Nutrition 2012;28:53-8.

Keren D, Matter I, Rainis T, Lavy A. Getting the most from the sleeve: the importance of post-operative follow-up. Obes Surg 2011;21:1887-93.

Hildebrandt SE. Effects of participation in bariatric support group after Roux-en-Y gastric bypass. Obes Surg 1998;8:535-42.


Frågeställare

Sjukvårdspersonal, Västernorrland

Datum

2014-06-14

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Rebecca A. Silverstein, rebecca.silverstein@sbu.se

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2014-06-12
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/viktreducerande_kirurgi