Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Psykologiska och farmakologiska behandlingar av vuxna med tics eller Tourettes syndrom

Tics är ofrivilliga, upprepade handlingar som är svårkontrollerbara. Tics kan vara motoriska, såsom grimaser och rörelser med armar och ben, eller vokala som harklingar eller ord. Ticsstörningar är ett spektrum av tillstånd där Tourettes syndrom hör till det svåraste. I många fall avtar symtomen vid vuxen ålder.

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka psykologiska och farmakologiska behandlingsmetoder har effekt vid tics eller Tourettes syndrom hos vuxna?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänstens svar innehåller fem artiklar. Två kliniska riktlinjer om icke-farmakologisk behandling, två kliniska riktlinjer om farmakologisk behandling och en systematisk översikt över systematiska översikter på båda behandlingsformerna av tics eller Tourettes syndrom. Författarna till dessa skriver att rådande evidens visar att beteendeterapi är effektivt och kan användas som förstahandsbehandling av tics, antingen enskilt eller i kombination med farmakologisk behandling. Upplysningstjänsten har inte identifierat någon översikt eller riktlinje som specifikt utvärderat behandlingsmetoder för vuxna med tics eller Tourettes syndrom, utan de inkluderade artiklarna innefattar även studier på barn.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Referenser

  1. Beier H, Elven B. Tourettes syndrom - i gränslandet mellan neurologi och psykiatri. Läkartidningen 2014;111:1657-9.
  2. Roessner V, Plessen KJ, Rothenberger A, Ludolph AG, Rizzo R, Skov L, et al. European clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disorders. Part II: pharmacological treatment. Eur Child Adolesc Psychiatry 2011;20:173-96.
  3. Roessner V, Rothenberger A, Rickards H, Hoekstra PJ. European clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disorders. Eur Child Adolesc Psychiatry 2011;20:153-4.
  4. Pringsheim T, Doja A, Gorman D, McKinlay D, Day L, Billinghurst L, et al. Canadian guidelines for the evidence-based treatment of tic disorders: Pharmacotherapy. The Canadian Journal of Psychiatry / La Revue canadienne de psychiatrie 2012;57:133-143.
  5. Steeves T, McKinlay BD, Gorman D, Billinghurst L, Day L, Carroll A, et al. Canadian guidelines for the evidence-based treatment of tic disorders: Behavioural therapy, deep brain stimulation, and transcranial magnetic stimulation. The Canadian Journal of Psychiatry / La Revue canadienne de psychiatrie 2012;57:144-151.
  6. Verdellen C, van de Griendt J, Hartmann A, Murphy T. European clinical guidelines for Tourette Syndrome and other tic disorders. Part III: Behavioural and psychosocial interventions. European Child & Adolescent Psychiatry 2011;20:197-207.
  7. Yang C, Hao Z, Zhu C, Guo Q, Mu D, Zhang L. Interventions for tic disorders: An overview of systematic reviews and meta analyses. Neurosci Biobehav Rev 2016;63:239-55.

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Anna Andreasson och Miriam Entesarian Matsson vid SBU.

Sidan publicerad