Psykologisk behandling och vårdkontakt på distans vid skadligt bruk och beroende av substanser

Vilken sammanställd forskning finns om psykologisk behandling via videosamtal vid skadligt bruk eller beroende av substanser? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Personer med substansberoende har i vissa fall behov av täta kontakter med vårdgivaren. I samband med covid-19-pandemin ersatte flera verksamheter fysiska besök med digitala. Eftersom digitala möten kan medföra bättre tillgänglighet har vårdkontakt på distans fortsatt att användas inom många verksamheter även efter att pandemirestriktionerna lättades.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om psykologisk behandling via videosamtal vid skadligt bruk eller beroende av substanser?

Frågeställare: Enhetschef vid Beroendecentrum, Region Stockholm

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och bedömning av risk för bias i systematiska översikter inte redovisat någon systematisk översikt i svaret. En relevant systematisk översikt har identifierats som undersökt videosamtal för behandling vid skadligt bruk eller beroende av substanser där Upplysningstjänsten har bedömt att risken för bias är hög. Författarnas slutsatser redovisas därför inte i svaret.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Psykologisk behandling och vårdkontakt på distans vid skadligt bruk och beroende av substanser [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202213

Sidan publicerad