Prontosan vid svårläkta sår

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Svårläkta sår medför stort lidande för de drabbade och stora kostnader för samhället. Dessa sår är svåra att behandla och det finns ingen konsensus om bästa behandling. Infektioner i såret är vanligt och påverkar sårläkningen negativt.

Antiseptiska preparat såsom PHMB (polyhexamethylen biguanide, ofta kallad polyhexanid), silver, jod och honung används. PHMB ingår i gruppen superoxiderade lösningar.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Är Prontosan sårspollösning effektiv vid sårrengöring av bensår jämfört med andra superoxiderade lösningar?

Upplysningstjänstens svar

Prontosan är en sårrengöringsvätska som sägs ha rengörande och bakteriedödande egenskaper. Prontosan är en av flera PHMB-produkter som finns tillgängliga.

Upplysningstjänsten identifierade inga studier som har jämfört effekten av Prontosan med andra superoxiderade lösningar vid sårrengöring. Däremot identifierades två studier där forskarna studerade effekten av Prontosan hos patienter med bensår jämfört med rengöring med fysiologisk saltlösning [2,3]. Det fanns ytterligare en studie, men på patienter med trycksår [4]. I denna studie användes Prontosan sårgel.

Endast ett fåtal patienter ingår i två studier av bensår (totalt 152 patienter). En av dessa är dessutom inte randomiserad utan en retrospektiv studie. Sammantaget gör detta att det är svårt att bedöma sårrengöringsvätskan Prontosans rengörande och antibakteriella effekt. Huruvida Prontosan är bättre än andra antiseptiska produkter är oklart då inga jämförande studier finns.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2013-11-14.

Identifierad litteratur

Inkluderade primärstudier

Andriessen AE, Eberlein T. Assessment of a wound cleansing solution in the treatment of problem wounds. Wounds: A Compendium of Clinical Research & Practice. 2008;20(6):171-5.

Romanelli M, Dini V, Barbanera S, Bertone MS. Evaluation of the efficacy and tolerability of a solution containing propyl betaine and polihexanide for wound irrigation. Skin pharmacology and physiology. 2010;23 Suppl:41-4.

Valenzuela AR, Perucho NS. [The effectiveness of a 0.1% polyhexanide gel]. Revista de enfermeria (Barcelona, Spain). 2008;31(4):7-12.


Frågeställare

Distriktssköterska, Stockholm

Datum

2014-06-12

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Jenny Odeberg, jenny.odeberg@sbu.se

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2014-06-12
https://www.sbu.se/prontosan