Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Lösnaglar och vårdrelaterade infektioner

Lästid: ca 5 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Enligt mätningar från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har ungefär 9 procent av alla patienter i slutenvård, undantaget psykiatrin, en vårdrelaterad infektion.

I syfte att öka patientsäkerheten har SKL tagit fram ett antal åtgärdspaket. Flera av dessa tar upp hygienåtgärder för att minska de vårdrelaterade infektionerna. Exempel på sådana åtgärder är korrekt handhygien, kortärmad arbetsklädsel och användande av handskar vid vissa arbetsmoment.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vilka studier finns som undersöker hur bärande av lösnaglar påverkar förekomst av vårdrelaterade infektioner?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Vi har identifierat fem studier över utbrott av vårdrelaterade infektioner på sjukhusavdelningar där lösnaglar kunde vara en källa till spridning av smittämnen.

Det finns studieresultat som indikerar att lösnaglar kan sprida infektioner i vården. Enligt författarna kan det därmed också finnas anledning att inte tillåta lösnaglar på vårdpersonal med patientkontakt.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2012-09-30.

Identifierad litteratur

Studier över lösnaglar och vårdrelaterade infektioner

Gordin FM, Schultz ME, Huber R, Zubairi S, Stock F, Kariyil J. A cluster of hemodialysis-related bacteremia linked to artificial fingernails. Infection control and hospital epidemiology : the official journal of the Society of Hospital Epidemiologists of America 2007;28:743-4.

Gupta A, Della-Latta P, Todd B, San Gabriel P, Haas J, Wu F, et al. Outbreak of extended-spectrum beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae in a neonatal intensive care unit linked to artificial nails. Infection Control & Hospital Epidemiology 2004;25:210-15.

Parry MF, Grant B, Yukna M, Adler-Klein D, McLeod GX, Taddonio R, Rosenstein C. Candida osteomyelitis and diskitis after spinal surgery: an outbreak that implicates artificial nail use. Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America 2001;32:352-7.

Moolenaar RL, Crutcher JM, San Joaquin VH, Sewell LV, Hutwagner LC, Carson LA, et al. A prolonged outbreak of Pseudomonas aeruginosa in a neonatal intensive care unit: did staff fingernails play a role in disease transmission? Infection control and hospital epidemiology : the official journal of the Society of Hospital Epidemiologists of America 2000;21:80-5.

Passaro DJ, Waring L, Armstrong R, Bolding F, Bouvier B, Rosenberg J, et al. Postoperative Serratia marcescens wound infections traced to an out-of-hospital source. The Journal of infectious diseases 1997;175:992-5.


Datum

2012-12-18

Frågeställare

Socialdepartementet

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Jessica Dagerhamn

Övriga medarbetare

Olov Aspevall, med. dr, överläkare, Smittskyddsinstitutet

Litteratursökning

Litteratursökning till och med 2012-09-30

Databaser
CINAHL via EBSCO, The Cochrane Library via Wiley, PubMed via NLM

CINAHL via EBSCO 30 September 2012

False nails and healthcare-associated infections
  Search terms Items found
Population
1. (MH "Nails") 726
2. TI ( fake OR artificial OR false OR fashion OR enhancement* OR extension OR acrylic* OR gel OR UV OR silk OR fiberglass ) AND TI nail* 40
3. AB ( fake OR artificial OR false OR fashion OR enhancement* OR extension OR acrylic* OR gel OR UV OR silk OR fiberglass ) AND AB nail* 74
4. 1 OR 2 OR 3 792
Outcome
5. (MH "Cross Infection+") OR (MH "Disease Transmission, Professional-to-Patient") OR (MH "Disease Transmission, Patient-to-Professional") 17 504
6. TI ( (hospital OR health-care) N5 (acquired OR associated) ) OR TI cross-infection OR TI HCAI OR TI HAI 1 420
7. AB ( (hospital OR health-care) N5 (acquired OR associated) ) OR AB cross-infection OR AB HCAI OR AB HAI 4 590
8. 5 OR 6 OR 7 21 291
Final 4 AND 8 71

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

MH = Term from the “Cinahl Headings” thesaurus; TI = Title; AB = Abstract; + = Explosion, including terms found below this term in the thesaurus;  “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

Cochrane Library via Wiley 24 September 2012 (CDSR, DARE & CENTRAL)

False nails and healthcare-associated infections
  Search terms Items found
Population
9. MeSH descriptor: [Nails] explode all trees 80
10. fake or artificial or false or fashion or enhancement* or extension or acrylic* or gel or UV or silk or fiberglass:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 32 358
11. nail*:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 1 194
12. 10 AND 11 48
13. 9 OR 12 123
Outcome
14. MeSH descriptor: [Cross Infection] explode all trees 1 125
15. MeSH descriptor: [Infectious Disease Transmission, Patient-to-Professional] explode all trees 51
16. MeSH descriptor: [Infectious Disease Transmission, Professional-to-Patient] explode all trees 27
17. (hospital or health-care) near (acquired or associated):ti,ab,kw (Word variations have been searched) 817
18. cross-infection or HCAI or HAI:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 1 273
19. 14 OR 15 OR 16 OR 17 OR 18 2 170
Final 13 AND 19 0
CDSR/0
CENTRAL/0
DARE/0
HTA/0
EED/0

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; ti,ab,kw = Title, abstract or keyword; * = Truncation “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

CDSR = Cochrane Database of Systematic Review; CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”; DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”; EED = Economic Evaluations; HTA = Health Technology Assessments

 

 

Pubmed via NLM 30 September 2012

False nails and healthcare-associated infections
  Search terms Items found
Population
20. “Nails"[Mesh] 5 165
21. (fake[tiab] OR artificial[tiab] OR false[tiab] OR fashion[tiab] OR enhancement*[tiab] OR extension[tiab] OR acrylic*[tiab] OR gel[tiab] OR UV[tiab] OR silk[tiab] OR fiberglass[tiab]) AND nail*[tiab] 822
22. 20 OR 21 5 840
Outcome
23. ”Infectious Disease Transmission, Professional-to-Patient"[Mesh] OR "Infectious Disease Transmission, Patient-to-Professional"[Mesh] OR "Cross Infection"[Mesh] OR ( ( hospital[tiab] OR health-care[tiab] ) AND ( acquired[tiab] OR associated[tiab] ) ) OR cross-infection[tiab] OR HCAI[tiab] OR HAI[tiab] 179 712
Final 22 AND 23 46

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; [TIAB] = Title or abstract; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Sidan publicerad