Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Lindras kolik av akupunktur?

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Kolik (även kallad spädbarnskolik eller tremånaderskolik) debuterar ofta under de tre första levnadsveckorna och upphör vanligen vid tre månaders ålder. Det har beräknats att cirka 10 procent av alla spädbarn drabbas av kolik. Akupunktur erbjuds i dag för att lindra spädbarnskolik på vissa kliniker i Sverige. Det är endast akupunktörer som har en sjukvårdslegitimation som får behandla barn under åtta år. Vid behandling med akupunktur sticks tunna nålar in på en punkt mellan tummen och pekfingret eller på underbenet.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vad finns det för forskningsresultat för akupunkturbehandling vid spädbarnskolik?

Sammanfattning av upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat tre kontrollerade kliniska studier som undersöker effekten av akupunktur hos spädbarn med kolik. I en av dessa studier alternerades de inkluderade patienterna till behandling respektive kontroll, vilket ökar risken för att behandlaren styr vilka patienter som får respektive behandling. En annan studie är en pilotstudie till en nu pågående studie och därför mycket liten. Den tredje studien är redovisad i två separata artiklar med olika utfallsmått. Utfallsmåtten i samtliga studier är skattningsmått som bedömts av föräldrarna genom dagboksanteckningar eller genom olika skattningsskalor. Detta kan påverka utfallet.

Sammantaget hävdar studiernas författare att akupunktur kan ha en positiv effekt på spädbarnskolik. Detta med avseende på gråt samt att barnen inte längre anses ha kolik enligt fastställda kriterier. Man fann ingen påverkan på mat, sömn och avföringsbeteende. Vidare framhåller författarna att metoden förefaller vara säker med låg risk för biverkningar.

Detta är SBU:s upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2012-04-16.

Projektgrupp

  • Jan Liliemark, programchef, SBU
  • Christel Hellberg, projektledare, SBU
Sidan publicerad