Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Antal läkarundersökningar på BB

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

I Sverige ska nyfödda barn genomgå minst en barn­läkar­undersökning innan hemgång från BB. Rutinerna för när dessa läkar­undersökningar sker samt om det är en eller flera undersökningar kan variera i landet. Läkar­undersökningen syftar bland annat till att upptäcka medfödda hjärtfel och höftleds­instabilitet.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vad finns det för studier som undersöker skillnader mellan en eller två barnläkarundersökningar?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat en randomiserad kontrollerad studie (RCT), en kontrollerad icke randomiserad studie samt en kohort­studie som undersöker skillnaden mellan att utföra en eller två barnläkar­undersökningar.

Sammantaget drar författarna till studierna slutsatsen att en andra barn­läkar­undersökning inte är fullt motiverad, men att man möjligtvis kan göra en andra undersökning av höft­lederna hos de nyfödda. Studierna har dock fått kritik, bl a för att de inte är dimensionerade till att kunna dra några slutsatser om hur många extra barn med medfött hjärtfel eller höftleds­instabilitet en andra undersökning skulle kunna identifiera. 

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratur­söknings­datum: 2012-11-15.

Identifierad litteratur

Identifierade studier

Glazener CM, Ramsay CR, Campbell MK, Booth P, Duffty P, Lloyd DJ, et al. Neonatal examination and screening trial (NEST): a randomised, controlled, switchback trial of alternative policies for low risk infants. Bmj 1999;318:627-31.

One or two routine neonatal examinations? Bmj 1991;302:1209.

Moss GD, Cartlidge PH, Speidel BD, Chambers TL. Routine examination in the neonatal period. Bmj 1991;302:878-9. 


Frågeställare

Verksamhetschef, Jönköpings län

Datum

2012-11-22

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Christel Hellberg

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Sidan publicerad