Kontrakturprofylax till personer som förlorat sin rörlighet

Här svarar SBU:s upplysningstjänst på frågan: Vilken sammanställd forskning finns på effekter av kontrakturprofylax i form av hjälp med att böja och sträcka en persons leder?

Frågeställare: Fysioterapeut inom hälso- och sjukvård, Region Gotland

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2020-05-06
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut202018
Diarienr: SBU 2020/142
https://www.sbu.se/ut202018