Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Injektion av koncentrerade blodplättar vid tennisarmbåge och andra sensjukdomar

Sjukdom i någon av kroppens senor/senskidor, är relativt vanligt i Sverige. Tidigare kallades tillståndet ofta tendinit men då man inte kunnat visa att smärtan beror på inflammation kallas det numera tendinopati.

Lästid: ca 4 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Tennisarmbåge, hopparknä och akillestendinopati (hälsene-tendinopati) är alla exempel på tendinopatier. Tendinopatier är svåra att behandla. Injektioner av koncentrerade trombocyter (platelet-rich plasma eller PRP) har förts fram som en möjlig behandling.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Har injektioner med koncentrerade blodplättar (platelet-rich plasma, PRP) effekt vid tendinopatier?

Upplysningstjänstens svar

Tendinopati, sjukdom i någon av kroppens senor/senskidor, är relativt vanligt i Sverige. Bland tendinopatier återfinns tillstånd som exempelvis tennisarmbåge, hopparknä och akillestendinopati (hälsene-tendinopati). Tendinopatier är svårbehandlade och injektioner av koncentrerade blodplättar, PRP, har förts fram som en möjlig behandling.

Upplysningstjänsten har identifierat två relevanta systematiska översikter som undersökt PRP-behandling av tendinopatier. Den senaste av dessa drar slutsatsen att det behövs fler välgjorda kliniska studier för att utvärdera effekten av PRP-behandling.

Två studier har identifierats som tillkommit efter de systematiska översikterna. En är en långtidsuppföljning under ett år av patienterna i en randomiserad kontrollerad studie av PRP-behandling vid kronisk hälsene-tendinopati. Författarna kommer till slutsatsen att PRP-injektioner inte har bättre effekt än placebo.

Den andra är också en långtidsuppföljning av patienter från en randomiserad kontrollerad studie, denna gång under två år. Här studeras effekten av PRP-injektioner vid tennisarmbåge. Författarna drar slutsatsen att PRP-behandling har bättre effekt än kortikosteroidinjektioner.

Båda dessa publikationer behandlar samma patientmaterial som i originalstudierna vilket sammanlagt är 154 patienter.

Sammantaget kan man inte dra någon generell slutsats om effekten av PRP-injektioner vid tendinopatier. Möjligen har PRP-injektioner olika effekt på olika typer av tendinopati. Ett problem är också att studierna inte använder samma kontroller.

Detta är SBU:s upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2011-11-30.

Identifierad litteratur

Systematiska översikter

  • Coombes, B.K., L. Bisset, and B. Vicenzino, Efficacy and safety of corticosteroid injections and other injections for management of tendinopathy: a systematic review of randomised controlled trials. Lancet, 2010. 376(9754): p. 1751-67.
  • Taylor, D.W., et al., A systematic review of the use of platelet-rich plasma in sports medicine as a new treatment for tendon and ligament injuries. Clin J Sport Med, 2011. 21(4): p. 344-52.

Randomiserade kontrollerade studier

  • de Jonge, S., et al., One-year follow-up of platelet-rich plasma treatment in chronic Achilles tendinopathy: a double-blind randomized placebo-controlled trial. Am J Sports Med, 2011. 39(8): p. 1623-9.
  • Gosens, T., et al., Ongoing positive effect of platelet-rich plasma versus corticosteroid injection in lateral epicondylitis: a double-blind randomized controlled trial with 2-year follow-up. Am J Sports Med, 2011. 39(6): p. 1200-8.

Projektgrupp

  • Jan Liliemark, programchef, SBU
  • Jessica Dagerhamn, projektledare och informationsspecialist, SBU
  • Madelene Lusth Sjöberg, projektassistent, SBU

Övriga medarbetare

Susanna Kjellander, SBU

Litteratursökning

Litteratursökning till och med 2011-11-30.

Databaser

The Cochrane Library, Centre for Reviews and Dissemination, PubMed

Söktermer

The Cochrane Library, 2011-11-10

( "Platelet-Rich Plasma"[Mesh] OR "Platelet Rich Plasma"[Title/abstract] OR "PRP"[Title/abstract] OR "Thrombocyte Rich Plasma"[Title/abstract] OR ACP[Title/Abstract] ) AND ( "Tendinopathy"[Mesh] OR "Tendinopathy"[Title/abstract] OR "Tendinopathies"[Title/abstract] OR "Tendinitis"[Title/abstract] OR "Tendinitides"[Title/abstract] OR "Tendonitis"[Title/abstract] OR "Tendonitides"[Title/abstract] OR "Tendinosis"[Title/abstract] OR "Tendinoses"[Title/abstract] OR "Tennis Elbow"[Mesh] OR ( tennis[Title/Abstract] AND ( elbow[Title/Abstract] OR elbows[Title/Abstract] ) ) OR ( lateral[Title/Abstract] AND ( Epicondylitis[Title/Abstract] OR Epicondylitides[Title/Abstract] OR epicondylalgia[Title/Abstract] OR epicondylosis[Title/Abstract] ) ) )

Centre for Reviews and Dissemination, 2011-11-10

((Tendonitides) OR (Tendinosis) OR (Tendinoses) OR ("Tennis Elbow") OR ("lateral Epicondylitis") OR (Tendinopathy) OR (Tendinopathies) OR (Tendinitis) OR (Tendinitides) OR (Tendonitis)) AND (("Platelet Rich Plasma") OR (PRP) OR ("Thrombocyte Rich Plasma") OR (ACP))

PubMed, 2011-11-30

( "Platelet-Rich Plasma"[Mesh] OR "Platelet Rich Plasma"[Title/abstract] OR "PRP"[Title/abstract] OR "Thrombocyte Rich Plasma"[Title/abstract] OR ACP[Title/Abstract] ) AND ( "Tendinopathy"[Mesh] OR "Tendinopathy"[Title/abstract] OR "Tendinopathies"[Title/abstract] OR "Tendinitis"[Title/abstract] OR "Tendinitides"[Title/abstract] OR "Tendonitis"[Title/abstract] OR "Tendonitides"[Title/abstract] OR "Tendinosis"[Title/abstract] OR "Tendinoses"[Title/abstract] OR "Tennis Elbow"[Mesh] OR ( tennis[Title/Abstract] AND ( elbow[Title/Abstract] OR elbows[Title/Abstract] ) ) OR ( ( lateral[Title/Abstract] OR medial[Title/Abstract] ) AND ( Epicondylitis[Title/Abstract] OR Epicondylitides[Title/Abstract] OR epicondylalgia[Title/Abstract] OR epicondylosis[Title/Abstract] ) ) OR "Achilles Tendon"[Mesh] OR "achilles tendon"[Title/Abstract] OR "patellar tendon" OR "rotator cuff" OR "Rotator Cuff"[Mesh] OR "Shoulder Impingement Syndrome"[Mesh] OR "shoulder impingement syndrome"[Title/Abstract] OR "supraspinatus"[Title/Abstract] OR "golfers elbow"[Title/Abstract] OR "jumpers knee"[Title/Abstract])

Mer inom ämnet

Sidan publicerad