Icke-kirurgisk behandling vid takfönstersyndrom

Vilken sammanställd forskning och vilka vetenskapliga studier finns om psykologisk eller fysioterapeutisk behandling vid takfönstersyndrom?

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Takfönstersyndrom orsakas av att benvävnaden i balansorganets övre båggång försvagas och slutligen ger upphov till en liten öppning. Detta nytillkomna ”tredje fönster” i innerörat kan ge upphov till överkänslighet mot ljud, särskilt kroppsegna ljud eller ljud som leds genom kroppen, och yrsel utlöst av tryckförändringar eller starka ljud.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning och vilka vetenskapliga studier finns om psykologisk eller fysioterapeutisk behandling vid takfönstersyndrom?

Frågeställare: Psykolog, hörselteam, Västra Götalandsregionen

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning varken identifierat någon systematisk översikt eller primärstudie som är relevant för frågan.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Icke-kirurgisk behandling vid takfönstersyndrom [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202218

Sidan publicerad