Hydroxylapatit i tandkräm för att förbygga och behandla karies

Vilken sammanställd forskning och vilka vetenskapliga studier finns om effekten av hydroxylapatit i tandkräm, på karies? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av artiklar.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Karies orsakas av att mineral från tandens hårdvävnader (emalj, dentin och rotcement) löses ut av syra som bildas av bakterier när de bryter ner socker. Först demineraliseras tandytan och blir porös, därefter kan det bildas en kavitet (hål). Fluoridinnehållande tandkräm används för att remineralisera tandens hårdvävnad och förhindra att kariesangreppet växer. Laboratoriestudier har visat att emalj även kan remineraliseras med hjälp av små kristaller eller partiklar av hydroxylapatit.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning och vilka vetenskapliga studier finns om effekten av hydroxylapatit i tandkräm, på karies?

Frågeställare: Tandläkare, Göteborg

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon systematisk översikt som är relevant för frågan. Däremot identifierades fyra artiklar från primärstudier som kortfattat presenteras i svaret. I två av studierna har man undersökt effekten av tandkräm som innehåller hydroxylapatit på mjölktänder (primära tänder) hos barn och i två undersöktes effekten på permanenta tänder. I studierna på primära tänder mättes nya kariesskador i den ena och ytstrukturförändringar i emaljen i den andra. I studierna på permanenta tänder mättes effekten av hydroxylapatit-innehållande tandkräm på emaljkaries efter, respektive under, tandreglering. Primärstudier granskas inte med avseende på risk för bias av Upplysningstjänsten så inga resultat eller slutsatser har redovisats i svaret, men studierna finns i referenslistan för den som önskar läsa mer.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Hydroxylapatit i tandkräm för att förbygga och behandla karies (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202122

Mer inom ämnet

Sidan publicerad