Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Hantverk som terapiform till personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Lästid: ca 5 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har olika behov av stöd och vård. Hantverksterapi såsom träslöjd är en terapiform som skulle kunna ge effekter i form av minskade symtom på till exempel depression, ångest och stress, livskvalitet och funktionalitet.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det forskning som stöder att hantverk kan hjälpa personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat en randomiserad kontrollerad studie (RCT) och två observationsstudier (en okontrollerad och en kontrollerad) som undersökt effekter av hantverksterapi.

I RCT:n drar författarna slutsatsen att konst- och hantverksterapi, så som den levereras i denna studie, för personer med schizofreni inte förbättrar global funktionalitet, psykisk hälsa eller andra hälsorelaterade utfall.

I en av observationsstudierna drar författarna slutsatsen att för deltagare intagna för psykiatrisk vård så kan konst- och hantverksterapi ge minskade symtom på depression, ångest och stress, samt ökad livskvalitet och funktionalitet. Studien är dock okontrollerad och mäter endast före och efter terapin. I den kontrollerade observationsstudien drar författarna slutsatsen att kognitiv träning kan minska neuropsykologiska dysfunktioner hos personer med schizofreni jämfört med hantverksträning.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.


Publiceringsdatum

2015-06-10

Programchef

Jan Liliemark

Ansvarig utredare

Göran Bertilsson, goran.bertilsson@sbu.se

Programsamordnare

Jessica Dagerhamn

Projektadministratör

Madelene Lusth Sjöberg

Litteratursökning

PubMed via NLM 24 april 2015

Handicrafts as therapy for people with psychiatric and neuropsychiatric disorders
  Search terms Items found
Population:
1. Search ((((((((((((((((((attention deficit disorder[MeSH Terms]) OR attention deficit[Title/Abstract]) OR ADHD[Title/Abstract]) OR asperger syndrome[MeSH Terms]) OR asperger syndrome[Title/Abstract]) OR tourette syndrome[MeSH Terms]) OR tourette syndrome[Title/Abstract]) OR tourette[Title/Abstract]) OR obsessive compulsive disorder[MeSH Terms]) OR obsessive compulsive disorder[Title/Abstract]) OR phobia[Title/Abstract]) OR phobia[MeSH Terms]) OR depression[MeSH Terms]) OR depression[Title/Abstract]) OR bipolar depression[MeSH Terms]) OR memory disorder[Title/Abstract]) OR memory disorder[MeSH Terms]) OR schizophrenia[Title/Abstract]) OR schizophrenia[MeSH Terms] 467560
Intervention:
2. Search craft[Title/Abstract] OR Handicraft[Title/Abstract] OR craftsmanship[Title/Abstract] OR handiwork[Title/Abstract] OR carpentry[Title/Abstract] OR woodworking[Title/Abstract] OR painting[Title/Abstract] OR artisanry[Title/Abstract] 5331
Final #1 AND #2 73
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found
[TIAB] = Title or abstract

 

Cochrane Library via Wiley 24 April 2015

Handicrafts as therapy for people with psychiatric and neuropsychiatric disorders
  Search terms Items found
Population:
1. craft:ti,ab,kw (Word variations have been searched) 62
2. Handicraft:ti,ab,kw (Word variations have been searched) 6
3. craftsmanship:ti,ab,kw (Word variations have been searched) 1
4. carpentry:ti,ab,kw (Word variations have been searched) 4
5. woodworking:ti,ab,kw (Word variations have been searched 1
6. painting:ti,ab,kw (Word variations have been searched) 244
7. jewelry:ti,ab,kw (Word variations have been searched) 11
Intervention:
8. MeSH descriptor: [Attention Deficit Disorder with Hyperactivity] explode all trees 1638
9. attention deficit:ti,ab,kw (Word variations have been searched) 3302
10. ADHD:ti,ab,kw (Word variations have been searched) 1781
11. MeSH descriptor: [Asperger Syndrome] explode all trees 41
12. MeSH descriptor: [Autistic Disorder] explode all trees 530
13. MeSH descriptor: [Tourette Syndrome] explode all trees 146
14. MeSH descriptor: [Obsessive-Compulsive Disorder] explode all trees 664
15. MeSH descriptor: [Phobic Disorders] explode all trees 847
16. MeSH descriptor: [Depression] explode all trees 5556
17. MeSH descriptor: [Bipolar Disorder] explode all trees 1603
18. MeSH descriptor: [Memory Disorders] explode all trees 920
19. MeSH descriptor: [Schizophrenia] explode all trees 4969
Combined sets
20. #1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 327
21. #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or 13 or #14 or #15 or #16 or #17 or #18 or #19 125462
22. #20 AND #21 53
Final   53 (CDSR 10, DARE 1, CENTRAL 41, CRM 1)
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy
[TI,AB, KW] = Title or abstract or keyword
“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

CDSR = Cochrane Database of Systematic Review
CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”
CRM = Method Studies
DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”

 

Embase via embase.com 24 april 2015

>Handicrafts as therapy for people with psychiatric and neuropsychiatric disorders
  Search terms Items found
Population:
1. 'attention deficit disorder'/exp OR 'attention deficit’:ti,ab OR ADHD:ti,ab OR ADD:ti,ab OR 'asperger syndrome'/exp OR Asperger:ti,ab OR 'autism'/exp OR autism:ti,ab OR 'gilles de la tourette syndrome'/exp OR tourette:ti,ab OR 'obsessive compulsive disorder'/exp OR 'obsessive compulsive’:ti,ab OR 'phobia'/exp OR Phobia:ti,ab OR 'depression'/exp OR depression:ti,ab OR 'bipolar depression'/exp OR 'memory disorder'/exp OR 'schizophrenia'/exp OR 'schizophrenia':ti,ab 796401
Intervention:
2. Handicraft:ti,ab OR craft:ti,ab OR craftsmanship:ti,ab OR handiwork:ti,ab OR carpentry:ti,ab OR woodworking:ti,ab OR painting:ti,ab OR artisanry:ti,ab OR jewelry:ti,ab 8445
Final #1 AND #2 269
/exp= Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy
:ti:ab = Title or abstract
’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

Academic Search Elite, CINAHL with Full Text, Psychology and Behavioral Sciences Collection, PsycINFO, SocINDEX with Full Text via ebsco.com 27 april 2015

Handicrafts as therapy for people with psychiatric and neuropsychiatric disorders
  Search terms Items found
Population:
1. TX attention deficit disorder OR TX attention deficit OR TX ADHD OR TI Asperger OR TI autism OR TI Tourette OR TX obsessive compulsive OR TI phobia OR TI depression OR Ti schizophrenia 431868
Intervention:
2. TX craftsmanship OR TX Handicraft OR OR TX handiwork TX carpentry OR TX woodworking OR TX artisanry OR TI craft OR AB craft 69449
Final #1 AND #2 368
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

AB = Abstract
TI = Title
TX = All Text. Performs a keyword search of all the 
database's searchable fields
Sidan publicerad