Föräldrastödsprogrammet Komet för placerade ungdomar

Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om effekten av föräldrastödsprogrammet Komet för institutionsplacerade ungdomar?
SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Ungdomar som placeras utanför hemmet har ofta allvarliga beteendeproblem och kan även ha bristande hemförhållanden. Komet är ett föräldrastödsprogram som syftar till att förbättra kommunikationen och relationen mellan föräldrar och deras barn, och därigenom förebygga eller motverka problem som missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa.

Fråga till Upplysningstjänsten

Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om effekten av föräldrastödsprogrammet Komet för institutionsplacerade ungdomar?

Frågeställare: Statens institutionsstyrelse (SiS)

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt.

Upplysningstjänsten har identifierat två relevanta artiklar från primärstudier. Studierna har undersökt effekten av ett näraliggande internationellt föräldrastödsprogram, Parent Management Training Oregon, på bland annat beteendestörningar för placerade ungdomar. Primärstudier granskas inte med avseende på risk för bias av Upplysningstjänsten så inga resultat eller slutsatser har redovisats i svaret.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta Upplysningstjänstsvar:
SBU. Föräldrastödsprogrammet Komet för placerade ungdomar [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2023. SBU:s upplysningstjänst. https://www.sbu.se/ut202328

Sidan publicerad