Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression och ångestsyndrom

Vilken sammanställd forskning finns om behandlingseffekter av Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy vid depression och ångestsyndrom?

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Depression och ångest är vanliga psykiska sjukdomar som drabbar en stor del av befolkningen någon gång i livet. Vid lindriga och medelsvåra tillstånd rekommenderas psykologisk behandling och i första hand traditionell kognitiv beteendeterapi (KBT). Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en vidareutveckling av KBT, som fokuserar på acceptans och medveten närvaro (mindfulness). Terapimetoden används vid flera olika psykiatriska tillstånd, däribland depression och ångestsyndrom, och finns även som en mindre omfattande terapiform kallad Fokuserad ACT (FACT).

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om behandlingseffekter av Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy vid depression och ångestsyndrom?

Frågeställare: Enhetschef vid psykiatrimottagning i Västra Götalandsregionen.

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt som undersökt effekten av Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) jämfört med traditionell kognitiv beteendeterapi (KBT), ACT eller annan aktiv terapibehandling.

Läs upplysningstjänstens svar

Citera detta Upplysningstjänstsvar:

SBU. Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression och ångestsyndrom [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202221

Sidan publicerad