Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Finns det något vetenskapligt stöd för behandling av åderbråck i benen med skleroserande skumbehandling?

Lästid: ca 5 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad:

Upplysningstjänstens svar

Såväl kirurgisk behandling som skleroserande (sammanlödande) behandling med vätska eller skum har använts för behandling av åderbråck i benen under ett antal decennier.

Det finns ett tiotal randomiserade studier som jämför skumbehandling, dels med sklerosering med motsvarande lösning, dels med olika kirurgiska tekniker. Inkluderade patienter har i första hand dåliga klaffar i de ytliga stamvenerna. De flesta studierna är relativt små med kort uppföljning. Det finns dock tre stora studier. Av dessa består en av två delstudier. En har mycket lång uppföljning (10 år), men resultatredovisningen är otydlig. Underlag för bedömning av behandling av perforantvener (blodkärl mellan ytliga och djupa vener) eller mindre åderbråck förefaller i stort sett att saknas.

När det gäller jämförelse mellan skumbehandling och kirurgi är slutsatserna inte entydiga. Flera studier visar på en viss effektivitetsfördel för kirurgi, som dock medför en längre konvalescens. Prövarna i en studie framhåller också att resultaten av skumbehandling förefaller att vara beroende av behandlarens skicklighet och erfarenhet.

I alla studier som jämför skumbehandling mot sklerosering med lösning drar författarna slutsatsen att skumbehandling är effektivare avseende återflöde av blod (reflux). Några tydliga skillnader i effekt mellan olika tekniker syns dock inte vid en långtidsuppföljning.

Fallserier och större kliniska genomgångar har rapporterat att skumbehandling i enstaka fall kan orsaka neurovaskulära biverkningar och djup ventrombos.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2011-06-23.

Identifierad litteratur

Randomiserade studier. Skum jämfört med kirurgi

Abela R, Liamis A, Prionidis I, Mathai J, Gorton L, Browne T, et al. Reverse foam sclerotherapy of the great saphenous vein with sapheno-femoral ligation compared to standard and invagination stripping: a prospective clinical series. Eur J Vasc Endovasc Surg 2008;36:485-90.

Belcaro G, Cesarone MR, Di Renzo A, Brandolini R, Coen L, Acerbi G, et al. Foam-sclerotherapy, surgery, sclerotherapy, and combined treatment for varicose veins: a 10-year, prospective, randomized, controlled, trial (VEDICO trial). Angiology 2003;54:307-15.

Bountouroglou DG, Azzam M, Kakkos SK, Pathmarajah M, Young P, Geroulakos G. Ultrasound-guided foam sclerotherapy combined with sapheno-femoral ligation compared to surgical treatment of varicose veins: early results of a randomised controlled trial. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 2006;31:93-100.

Figueiredo M, Araujo S, Barros N, Jr., Miranda F, Jr. Results of surgical treatment compared with ultrasound-guided foam sclerotherapy in patients with varicose veins: a prospective randomised study. Eur J Vasc Endovasc Surg 2009;38:758-63.

Rasmussen LH, Lawaetz M, Bjoern L, Vennits B, Blemings A, Eklof B. Randomized clinical trial comparing endovenous laser ablation, radiofrequency ablation, foam sclerotherapy and surgical stripping for great saphenous varicose veins. Br J Surg 2011;98:1079-1087.

Wright D GJP, Bradbury A W, Coleridge-Smith P, Spoelstra H, Berridge D, Wittens C H A, Sommer A, Nelzen O, Chanter D. Varisolve polidocanol microfoam campared with surgery or sclerotherapy in the management of varicose veins in the presence of trunk vein incompentence: European randomized controlled trial. Phlebology 2006;21:180-190.

Randomiserade studier. Sklerosering med skum jämfört med lösning

Alos J, Carreno P, Lopez JA, Estadella B, Serra-Prat M, Marinel-Lo J. Efficacy and safety of sclerotherapy using polidocanol foam: a controlled clinical trial. Eur J Vasc Endovasc Surg 2006;31:101-7.

Hamel-Desnos C, Desnos P, Wollmann JC, Ouvry P, Mako S, Allaert FA. Evaluation of the efficacy of polidocanol in the form of foam compared with liquid form in sclerotherapy of the greater saphenous vein: initial results. Dermatol Surg 2003;29:1170-5; discussion 1175.

Rabe E, Otto J, Schliephake D, Pannier F. Efficacy and safety of great saphenous vein sclerotherapy using standardised polidocanol foam (ESAF): a randomised controlled multicentre clinical trial. Eur J Vasc Endovasc Surg 2008;35:238-45.

Ouvry P, Allaert FA, Desnos P, Hamel-Desnos C. Efficacy of polidocanol foam versus liquid in sclerotherapy of the great saphenous vein: a multicentre randomised controlled trial with a 2-year follow-up. Eur J Vasc Endovasc Surg 2008;36:366-70.

Randomiserade studier. Skum 1% jämfört med 3%

Hamel-Desnos C, Ouvry P, Benigni JP, Boitelle G, Schadeck M, Desnos P, et al. Comparison of 1% and 3% polidocanol foam in ultrasound guided sclerotherapy of the great saphenous vein: a randomised, double-blind trial with 2 year-follow-up. "The 3/1 Study". Eur J Vasc Endovasc Surg 2007;34:723-9; discussion 730.

Randomiserade studier. Skum, få jämfört med multipla injektioner

Yamaki T, Nozaki M, Sakurai H, Takeuchi M, Soejima K, Kono T. Multiple small-dose injections can reduce the passage of sclerosant foam into deep veins during foam sclerotherapy for varicose veins. Eur J Vasc Endovasc Surg 2009;37:343-8.

Litteratursökning

Litteratursökning till och med 2011-06-23.

Databaser

PubMed, EMBASE, The Cochrane Library, Center for Reviews and Dissemination (CRD)

Söktermer

("Sclerotherapy"[Mesh] OR "polidocanol" [Supplementary Concept] OR "foam sclerotherapy"[Title/Abstract] OR "foam sclerotherapies"[Title/Abstract] OR "aethoxysclerol"[Title/Abstract] OR "polyoxyethylenedodecyl ether"[Title/Abstract] OR "polyoxyethylene lauryl ether"[Title/Abstract] OR "ethoxysclerol"[Title/Abstract] OR "aethoxysklerol"[Title/Abstract] OR "atossisclerol"[Title/Abstract] OR "atoxysclerol"[Title/Abstract] OR "aetoxisclerol"[Title/Abstract] OR "polidocanol"[Title/Abstract]) AND ("Varicose Veins"[Mesh] OR "varices"[Title/Abstract] OR "varix"[Title/Abstract] OR "varicose vein"[Title/Abstract] OR "varicose veins"[Title/Abstract] OR "saphenous vein"[Title/Abstract]) AND ("randomized controlled trial"[Title/Abstract] OR "controlled trial"[Title/Abstract] OR "randomized controlled trial"[Publication Type] OR "random"[Title/Abstract] OR "randomly"[Title/Abstract] OR "randomised"[Title/Abstract] OR "randomized"[Title/Abstract] OR "control"[Title/Abstract] OR "controlled"[Title/Abstract] OR "systematic"[sb])

Projektgrupp

  • Jan Liliemark, programchef och projektledare, SBU
  • Sally Saad, informationsspecialist, SBU
  • Madelene Lusth Sjöberg, projektassistent, SBU

Övriga medarbetare

Susanna Kjellander, SBU

Granskare

Docent Thomas Troëng, Landstinget i Blekinge

Sidan publicerad