Fiberendoskopisk undersökning för patienter med sväljningssvårigheter (dysfagi)

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Sväljningssvårigheter, dysfagi, kan leda till felsväljning av mat eller vätska till luftvägarna (aspiration). Det kan i sin tur leda till en specifik typ av lunginflammation som kallas aspirationspneumoni.

Att rutinmässigt utföra fiberendoskopisk svalgundersökning på patienter med dysfagi skulle kunna ge underlag för t ex träningsövningar för att förbättra sväljningsförmågan. Tanken är att detta tillsammans med korrekta kostråd skulle kunna förhindra aspiration och aspirationspneumoni.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Kan fiberendoskopisk undersökning, som rutinundersökning, vara ett led i att förhindra aspirationspneumoni hos patienter med sväljningssvårigheter (dysfagi)?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har funnit två randomiserade kontrollerade studier (RCT:er) som undersöker om fiberendoskopisk undersökning av sväljningsförmågan (FUS) kan minska risken för aspiration och aspirationspneumoni hos patienter med sväljningssvårigheter. Studierna är dock små och resultaten svårvärderade.

I den ena RCT:en konstaterar författarna att undersökningar med videofluoroskopi och fiberendoskopi hos patienter med dysfagi, i stort är likvärdiga för att förhindra uppkomst av pneumoni. I den andra RCT:en konstaterar författarna att fiberendoskopisk undersökning inte förhindrar uppkomst av aspiration eller aspirationspneumoni hos tidigare intuberade patienter.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2013-04-03.

Identifierad litteratur

RCT:er som undersöker om FUS bidrar till att förhindra aspiration och aspirationspneumoni hos patienter med sväljningssvårigheter

Aviv JE. Prospective, randomized outcome study of endoscopy versus modified barium swallow in patients with dysphagia. In: The Laryngoscope; 2000. p 563-74.

Barquist E, Brown M, Cohn S, Lundy D, Jackowski J. Postextubation fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing after prolonged endotracheal intubation: a randomized, prospective trial. In: Critical care medicine; 2001. p 1710-3. 


Frågeställare

Medicinska kommittén, Kronoberg

Datum

2013-05-16

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Göran Bertilsson

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2013-06-03
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/fiberendoskopi

Litteratursökning

Litteratursökning till och med 2013-04-03

Databaser
EMBASE &Medline via embase.com, The Cochrane Library, CRD

EMBASE & Medline via embase.com, 3 April 2013

Fiberoptic endoscopic examination for patients with swallowing difficulties (dysphagia)
  Search terms Items found
Population
1. 'dysphagia'/exp OR dysphagia:ti,ab OR ‘Abnormal swallowing’:ti,ab 42849
Intervention
2. 'diagnosis'/exp OR diagnosis:ti,ab OR 'screening'/exp OR Screening:ti,ab OR evaluating:ti,ab) AND ('fiberscope endoscopy'/exp OR (‘fiber optic’:ti,ab  OR ‘optic fiber’:ti,ab AND endoscopy) 2375
Outcome
3. pneumonia:ab,ti OR 'pneumonia'/exp 202749
Final (#1 AND #2) 64

ab,ti: abstract or title

exp: explosion searches, mapped searches of index terms

MeSH: term from the controlled vocabulary, including terms found below this term in mesh hierarchy

No index: free text search in all fields

 

Cochrane, 3 April 2013

Fiberoptic endoscopic examination for patients with swallowing difficulties (dysphagia)
  Search terms Items found
Population
4. MeSH descriptor: [Deglutition Disorders] explode all trees<br/ > OR<br/ > dysphagia:ti,ab,kw 2351
Intervention
5. fiberscope endoscopy
OR
MeSH descriptor: [Endoscopy] explode all trees
12538
Combined sets
6. #1 AND #2 469 (CR2, OR32, trials 380, tech 17)
Final   469
       

ab,ti: abstract or title

kw. Keyword

exp: explosion searches, mapped searches of index terms

MeSH: term from the controlled vocabulary, including terms found below this term in mesh hierarchy

No index: free text search in all fields

 

CRD 3 April2013

Fiberoptic endoscopic examination for patients with swallowing difficulties (dysphagia)
  Search terms Items found
Population:
7. MeSH DESCRIPTOR Deglutition Disorders EXPLODE ALL TREES
OR
dysphagia
313
Intervention
8. MeSH DESCRIPTOR Endoscopy EXPLODE ALL TREES
OR
endoscopy
2341
Final #1 AND #2 139

ab,ti: abstract or title

exp: explosion searches, mapped searches of index terms

MeSH: term from the controlled vocabulary, including terms found below this term in mesh hierarchy

No index: free text search in all fields

Sidan publicerad