Endoskopisk mukosal resektion (EMR) och endoskopisk submukosal dissektion (ESD) för att avlägsna adenom i tarmslemhinnan

Vilken sammanställd forskning finns om jämförelsen mellan endoskopisk mukosal resektion och endoskopisk submukosal dissektion med avseende på recidiv (återfall) och biverkningar?

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Adenom i tarmslemhinnan är en typ av polyper som är godartade men kan vara ett förstadium till tjock- och ändtarmscancer. Dessa godartade vävnadsförändringar kan avlägsnas endoskopiskt via ändtarmen för att förhindra utvecklingen till cancer. Två huvudmetoder, endoskopisk mukosal resektion (EMR) och endoskopisk submukosal dissektion (ESD) finns att tillgå.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om jämförelsen mellan endoskopisk mukosal resektion och endoskopisk submukosal dissektion med avseende på recidiv (återfall) och biverkningar?

Frågeställare: Överläkare, Region Uppsala

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och bedömning av risk för bias i systematiska översikter inte redovisat någon systematisk översikt i svaret. Tolv relevanta systematiska översikter har identifierats som jämfört endoskopisk mukosal resektion med endoskopisk submukosal dissektion för avlägsnandet av godartade tumörer i tjock- eller ändtarmen. Upplysningstjänsten har bedömt att det finns en hög risk för bias i alla identifierade översikter. I samtliga översikter berodde den höga risken för bias på brister i utformningen eller rapporteringen av litteratursökningsstrategin. Detta kan innebära en risk för snedvridning av resultat då det inte är möjligt att bedöma om alla relevanta primärstudier har identifierats i översikterna. Författarnas slutsatser redovisas därför inte i svaret.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta Upplysningstjänstsvar:

SBU. Endoskopisk mukosal resektion (EMR) och endoskopisk submukosal dissektion (ESD) för att avlägsna adenom i tarmslemhinnan(SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202222

Sidan publicerad