Effekter på tandpulpan vid lagning med uppvärmd komposit

Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om skador på pulpan efter tandlagning med uppvärmd komposit?

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: Rapportnr: ut202319 Diarienr: SBU 2023/40 https://www.sbu.se/ut202319

Komposit är ett av de vanligaste materialen som används för att laga tänder. Materialet läggs i tanden och formas för att ersätta den del av tanden som saknas. Därefter härdas tandfyllningen genom att man lyser på materialet med blått ljus från en härdljuslampa. En del tandläkare värmer upp kompositmaterialet innan det läggs i tanden.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om skador på pulpan efter tandlagning med uppvärmd komposit?

Frågeställare: Tandläkare, privat tandvård

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon översikt som undersökt effekter av uppvärmning av kompositmaterial på tandpulpan i klinisk användning, och därför redovisas inga resultat eller slutsatser i detta svar. Att underlag saknas ska inte tolkas som att behandlingen inte har en effekt, men att det behövs ny forskning för att förbättra kunskapsläget.

Upplysningstjänsten identifierade två artiklar från primärstudier, vilka har undersökt postoperativ smärta eller ilningar efter lagning med ett uppvärmt kompositmaterial jämfört med ett rumstempererat. Primärstudier granskas dock inte av Upplysningstjänsten med avseende på risk för bias och därför redovisas inga resultat eller slutsatser från dessa studier i svaret men studierna beskrivs kortfattat.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Effekter på tandpulpan vid lagning med uppvärmd komposit [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2023. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202319

Sidan publicerad