Effekt av gott bemötande inom socialtjänst

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Det finns ingen konsensus kring vad som utgör ett gott bemötande. Det handlar ofta om personliga uppfattningar.

Fråga till Upplysningstjänsten

Vilka effekter har gott bemötande av personal inom socialtjänsten på barn och ungdomar samt deras vårdnadshavare?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat tre studier med kvalitativa metoder som berör ifall ett gott bemötande från personal inom socialtjänst kan skapa förutsättningar för samverkan och leda till ökad följsamhet i olika behandlingsprogram. Däremot har vi inte funnit några studier som kan kvantifiera effekter av gott bemötande.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2015-02-11.

Identifierad litteratur

Studier med kvalitativa metoder

Thrana HM, Fauske H. The emotional encounter with child welfare services: the importance of incorporating the emotional perspective in parents' encounters with child welfare workers. European Journal of Social Work 2014;17:221-236.

Darbyshire P, Muir-Cochrane E, Fereday J, Jureidini J, Drummond A. Engagement with health and social care services: perceptions of homeless young people with mental health problems. Health & Social Care in the Community 2006;14:553-562.

Scholte EM, Colton M, Casas F, Drakeford M, Roberts S, Williams M. Perceptions of Stigma and User Involvement in Child Welfare Services. British Journal of Social Work 1999;29:373-391.


Frågeställare

Stabschef, Södermalms stadsdelsförvaltning

Datum

2015-03-11

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Göran Bertilsson, goran.bertilsson@sbu.se

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Hanna Zirath

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2015-03-11
https://www.sbu.se/bemotandesocialtjanst