Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Lästid: ca 5 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Det finns ingen konsensus kring vad som utgör ett gott bemötande. Det handlar ofta om personliga uppfattningar.

Fråga till Upplysningstjänsten

Vilka effekter har gott bemötande av personal inom socialtjänsten på barn och ungdomar samt deras vårdnadshavare?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat tre studier med kvalitativa metoder som berör ifall ett gott bemötande från personal inom socialtjänst kan skapa förutsättningar för samverkan och leda till ökad följsamhet i olika behandlingsprogram. Däremot har vi inte funnit några studier som kan kvantifiera effekter av gott bemötande.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2015-02-11.

Identifierad litteratur

Studier med kvalitativa metoder

Thrana HM, Fauske H. The emotional encounter with child welfare services: the importance of incorporating the emotional perspective in parents' encounters with child welfare workers. European Journal of Social Work 2014;17:221-236.

Darbyshire P, Muir-Cochrane E, Fereday J, Jureidini J, Drummond A. Engagement with health and social care services: perceptions of homeless young people with mental health problems. Health & Social Care in the Community 2006;14:553-562.

Scholte EM, Colton M, Casas F, Drakeford M, Roberts S, Williams M. Perceptions of Stigma and User Involvement in Child Welfare Services. British Journal of Social Work 1999;29:373-391.


Frågeställare

Stabschef, Södermalms stadsdelsförvaltning

Datum

2015-03-11

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Göran Bertilsson, goran.bertilsson@sbu.se

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Hanna Zirath

Litteratursökning

Litteratursökning tom 2015-02-15

Databaser
Embase, Medline, Cochrane Library, Ebsco: Academic Search Elite,
CINAHL, Psychology and Behavioral Sciences Collection, PsycINFO,
SocINDEX, Proquest: Sociological abstracts and Social services abstracts.

Söktermer

Cohrane Library via Wiley 11 February 2015

Effects of good treatment in the social services

 

Search terms

Items found

Population:

1.     

social services:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

3131

2.     

welfare services:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

325

3.     

child:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

76676

4.     

young:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

51288

Intervention:

5.     

encounter:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

3700

6.     

perception:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

14048

7.     

attitudes:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

13124

8.     

communication:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

7085

Final

(#1 OR #2) AND (#3 OR #4) AND (#5 OR #6 OR #7 OR #8)

250: 17 CDSR, 8 DARE, 221 CENTRAL, 3 CRM, 1 EED

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

[ti,ab,kw] = Title, abstract or keyword 

 

CDSR = Cochrane Database of Systematic Review

CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”

CRM = Method Studies

DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”

EED = Economic Evaluations 

 

Embase and Medline via embase.com 11 Februari 2015

Effects of good treatment in the social services

 

Search terms

Items found

Population:

1.     

   'social service':ab,ti OR 'welfare service':ab,ti OR 'welfare services':ab,ti OR 'social services':ab,ti

9194

2.     

'child welfare'/exp OR child:ab,ti OR children:ab,ti OR young:ab,ti

1481632

Intervention:

3.     

'encounters':ab,ti OR 'encounter':ab,ti OR 'perception':ab,ti OR 'perceptions':ab,ti OR 'attitudes':ab,ti OR 'attitude':ab,ti OR 'communication':ab,ti

491238

Study types:

4.     

'systematic review'/exp OR systematic:ab,ti OR meta:ab,ti

315311

5.     

'randomized controlled trial'/exp OR randomized:ab,ti OR randomised:ab,ti

657596

Final

(#1 AND #2 AND #3) OR ((#1 AND #2) AND (#4 AND #5))

267

/exp= Includes terms found below this term in the EMTREE
hierarchy

:ti:ab = Title or abstract

’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase 

 

Academic Search Elite, CINAHL with Full Text, MEDLINE with Full Text, Psychology and Behavioral Sciences Collection, PsycINFO, SocINDEX with Full Text s via ebsco.com 10 February 2015

Effects of good treatment in the social services

 

Search terms

Items found

Population:

1.     

TI social services OR TI welfare services 

10907

2.     

TX social services OR TX welfare services 

421465

3.     

TI child OR TI children OR TI young 

1397589

Intervention:

4.     

TX encounters OR TX encounter OR TX perception OR TX perceptions TX attitudes OR TX attitude OR TX communication

6211539

Study types:

5.     

TX randomized OR TX randomised OR TX systematic OR TX meta

3116724

Final

(#1 AND #3 AND #4) OR (#2 AND #4 AND #5)

458

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

 

TI = Title

TX = All Text. Performs a keyword search of all the 
database's
searchable fields 

 

Sociological abstracts and Social services abstracts via proquest.com 10 February 2015

Effects of good treatment in the social services

 

Search terms

Items found

Population:

1.

   ti(social services) OR ti(Welfare services)

      4,766

6.     

ti(Child OR Children OR Young)

61,270

Intervention:

7.     

all(encounter OR encounters OR perceptions OR perception OR attitudes OR attitude OR Communication)

195,233

Combined sets

8.     

1 AND 2 AND 3

73

Final

 

73

ti=Title

all=all fields

Sidan publicerad