Effekt av preoperativt intag av oxikodon och paracetamol på postoperativ smärta

Smärtlindrande läkemedel före operation kan ges i syfte att lindra efterföljande postoperativ smärta.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det evidens för att intag av oxikodon kombinerat med paracetamol före operation lindrar postoperativ smärta bättre än enbart postoperativ smärtbehandling?

Frågeställare: Sjuksköterska, Stockholms läns landsting

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har inte identifierat någon primärstudie eller systematisk översikt som har studerat om preoperativt intag av oxikodon kombinerat med paracetamol, som tillägg till postoperativ smärtlindring, lindrar postoperativ smärta bättre än enbart postoperativ smärtlindring.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2019-01-30
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201903
Diarienr: SBU 2018/280
https://www.sbu.se/ut201903