Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Effekt av preoperativt intag av oxikodon och paracetamol på postoperativ smärta

Smärtlindrande läkemedel före operation kan ges i syfte att lindra efterföljande postoperativ smärta.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det evidens för att intag av oxikodon kombinerat med paracetamol före operation lindrar postoperativ smärta bättre än enbart postoperativ smärtbehandling?

Frågeställare: Sjuksköterska, Stockholms läns landsting

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har inte identifierat någon primärstudie eller systematisk översikt som har studerat om preoperativt intag av oxikodon kombinerat med paracetamol, som tillägg till postoperativ smärtlindring, lindrar postoperativ smärta bättre än enbart postoperativ smärtlindring.

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Helena Domeij (projektledare), Sally Saad (informatiker), Sara Fundell (projektadministratör) och Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Läkemedel mot smärta efter operation

Före operation ges ibland läkemedel i syfte att lindra eventuell smärta efter ingreppet. Flera läkemedel används i olika kombinationer och med olika administreringssätt, till exempel paracetamol och olika inflammationsdämpande så kallade ”icke-steroider” (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID).

Läs mer

Mer inom ämnet

Sidan publicerad