Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Diagnostik av demens hos äldre med PTSD

Eftersom en del av de symtom som finns vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD, post traumatic stress disorder) påminner om de symtom som finns vid tidig demensutveckling så kan det vara svårt att med ett bedömningsinstrument helt tydligt se om en person som är diagnostiserad med PTSD har börjat utveckla demens.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det vetenskapligt underlag för något bedömningsinstrument som kan identifiera demensutveckling hos äldre med PTSD?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har inte identifierat någon vetenskaplig studie som särskilt har utvärderat något bedömningsinstrument som kan identifiera demensutveckling hos äldre med PTSD.

Referenser

  1. 1177 Vårdguiden. Demensutredning [citerad 15 januari 2018], https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Undersokningar/Demensutredning/.
  2. 1177 Vårdguiden. Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD [citerad 15 januari 2018], https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Posttraumatiskt-stressyndrom-PTSD/#section-2.
  3. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom [citerad 16 januari 2018], http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-2.
  4. Qureshi SU, Kimbrell T, Pyne JM, Magruder KM, Hudson TJ, Petersen NJ, et al. Greater prevalence and incidence of dementia in older veterans with posttraumatic stress disorder. J Am Geriatr Soc 2010;58:1627-33.
  5. Yaffe K, Vittinghoff E, Lindquist K, Barnes D, Covinsky KE, Neylan T, et al. Posttraumatic stress disorder and risk of dementia among US veterans. Arch Gen Psychiatry 2010;67:608-13.
  6. Sperling W, Kreil SK, Biermann T. Posttraumatic stress disorder and dementia in Holocaust survivors. J Nerv Ment Dis 2011;199:196-8.
  7. Wang TY, Wei HT, Liou YJ, Su TP, Bai YM, Tsai SJ, et al. Risk for developing dementia among patients with posttraumatic stress disorder: A nationwide longitudinal study. J Affect Disord 2016;205:306-310.
  8. Mackin RS, Lesselyong JA, Yaffe K. Pattern of cognitive impairment in older veterans with posttraumatic stress disorder evaluated at a memory disorders clinic. International Journal of Geriatric Psychiatry 2012;27:637-642.
  9. Johnsen GE, Asbjornsen AE. Consistent impaired verbal memory in PTSD: a meta-analysis. J Affect Disord 2008;111:74-82.

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Nathalie Peira och Sally Saad vid SBU.

Sidan publicerad