Dermacynbehandling vid svårläkta sår

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Svårläkta ben- och trycksår medför stort lidande för de drabbade och stora kostnader för samhället. Dessa sår är svåra att behandla och det finns ingen konsensus om bästa behandling. Dermacyn är en sårrengöringsvätska som sägs ha både sårläkande och bakteriedödande egenskaper.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Är Dermacynlösning effektivt för att minska infektion och påskynda läkning av svårläkta ben- och trycksår?

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har inte identifierat några studier av Dermacyn på ben- eller trycksår. Vi har dock identifierat fyra kontrollerade kliniska studier där man har jämfört Dermacyn med antingen povidonjodid eller koksaltlösning hos patienter med infekterade diabetesfotsår. Dessa sår är oftast av minst II:a graden*. Två av dessa studier är randomiserade. Två av studierna är mycket små vilket ökar risken för slumpmässig snedfördelning av prognosfaktorer. Definitioner av utfallsvariabler är oklara. Detta är problematiskt då samtliga studier är öppna (oblindade). Många av patienterna behandlades samtidigt med antibiotika, ofta enligt behov.

Alla fyra studierna visar bättre effekt av Dermacyn jämfört med povidonjodid eller koksaltlösning vad gäller exempelvis läkningstid.

* Grad II-sår – penetrerar ned till senan eller djupare, enligt en graderingsskala från Texas University.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2011-11-02

Identifierad litteratur

Öppna randomiserade kontrollerade studier*

Piaggesi A, Goretti C, Mazzurco S, Tascini C, Leonildi A, Rizzo L, et al. A randomized controlled trial to examine the efficacy and safety of a new super-oxidized solution for the management of wide postsurgical lesions of the diabetic foot. Int J Low Extrem Wounds 2010;9:10-5.

Hadi SF, Khaliq T, Bilal N, Sikandar I, Saaiq M, Zubair M, Aurangzeb S. Treating infected diabetic wounds with superoxidized water as anti-septic agent : a preliminary experience. Journal of the College of Physicians and Surgeons--Pakistan : JCPSP 2007;17:740-3.

Öppen CCT* med historisk kontroll

Goretti C, Mazzurco S, Nobili LA, Macchiarini S, Tedeschi A, Palumbo F, et al. Clinical outcomes of wide postsurgical lesions in the infected diabetic foot managed with 2 different local treatment regimes compared using a quasi-experimental study design: a preliminary communication. Int J Low Extrem Wounds 2007;6:22-7.

Öppen CCT* där varannan patient fick interventioner och varannan var kontroll

Dalla Paola L, Brocco E, Senesi A, Merico M, de Vido D, Assaloni R, DaRos R. Super-Oxidized Solution (SOS) Therapy for Infected Diabetic Foot Ulcers. Wounds 2006;18:262-70.

* RCT – Randomiserade kontrollerade studier.

** CCT – Kontrollerad klinisk studie.


Datum

2012-02-01

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Jessica Dagerhamn, dagerhamn@sbu.se

Informationsspecialist

Jessica Dagerhamn

Projektassistent

Madelene Lusth Sjöberg

Övriga medarbetare

Susanna Kjellander

Docent Jan Apelqvist, Endokrinologiska kliniken, SUS Malmö

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2012-02-01
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/dermacyn

Litteratursökning

Litteratursökning till och med 2011-11-02

Databaser

The Cochrane Library, Centre for Reviews and Dissemination, PubMed, OHTANEN

Söktermer

The Cochrane Library
( Dermacyn[Title/Abstract] OR "hypochlorous acid"[Title/Abstract] OR hypochlorite[Title/Abstract] OR ( Microcyn[Title/Abstract] AND technology[Title/Abstract] ) OR "magic water"[Title/Abstract] OR "miracle water"[Title/Abstract] OR SOS[Title/Abstract] OR "super-oxidized solution"[Title/Abstract] ) AND ( ( wound[Title/Abstract] AND ( healing[Title/Abstract] OR infection[Title/Abstract] ) ) OR "Wound Infection"[Mesh] OR "Wound Healing"[Mesh] OR ulcer[Title/Abstract] OR "Ulcer"[Mesh] )

Centre for Reviews and Dissemination
( Dermacyn[Title/Abstract] OR "hypochlorous acid"[Title/Abstract] OR hypochlorite[Title/Abstract] OR ( Microcyn[Title/Abstract] AND technology[Title/Abstract] ) OR "magic water"[Title/Abstract] OR "miracle water"[Title/Abstract] OR "super-oxidized solution"[Title/Abstract] )

PubMed
( Dermacyn[Title/Abstract] OR "hypochlorous acid"[Title/Abstract] OR hypochlorite[Title/Abstract] OR ( Microcyn[Title/Abstract] AND technology[Title/Abstract] ) OR "magic water"[Title/Abstract] OR "miracle water"[Title/Abstract] OR SOS[Title/Abstract] OR "super-oxidized solution"[Title/Abstract] OR "superoxidized solution"[Title/Abstract]) AND ( ( wound[Title/Abstract] AND ( healing[Title/Abstract] OR infection[Title/Abstract] ) ) OR "Wound Infection"[Mesh] OR "Wound Healing"[Mesh] OR ulcer[Title/Abstract] OR "Ulcer"[Mesh] )

OHTANEN
( Dermacyn[Title/Abstract] OR "hypochlorous acid"[Title/Abstract] OR hypochlorite[Title/Abstract] OR ( Microcyn[Title/Abstract] AND technology[Title/Abstract] ) OR "magic water"[Title/Abstract] OR "miracle water"[Title/Abstract] OR "super-oxidized solution"[Title/Abstract] )

Sidan publicerad