Dermacynbehandling vid svårläkta sår

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Svårläkta ben- och trycksår medför stort lidande för de drabbade och stora kostnader för samhället. Dessa sår är svåra att behandla och det finns ingen konsensus om bästa behandling. Dermacyn är en sårrengöringsvätska som sägs ha både sårläkande och bakteriedödande egenskaper.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Är Dermacynlösning effektivt för att minska infektion och påskynda läkning av svårläkta ben- och trycksår?

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har inte identifierat några studier av Dermacyn på ben- eller trycksår. Vi har dock identifierat fyra kontrollerade kliniska studier där man har jämfört Dermacyn med antingen povidonjodid eller koksaltlösning hos patienter med infekterade diabetesfotsår. Dessa sår är oftast av minst II:a graden*. Två av dessa studier är randomiserade. Två av studierna är mycket små vilket ökar risken för slumpmässig snedfördelning av prognosfaktorer. Definitioner av utfallsvariabler är oklara. Detta är problematiskt då samtliga studier är öppna (oblindade). Många av patienterna behandlades samtidigt med antibiotika, ofta enligt behov.

Alla fyra studierna visar bättre effekt av Dermacyn jämfört med povidonjodid eller koksaltlösning vad gäller exempelvis läkningstid.

* Grad II-sår – penetrerar ned till senan eller djupare, enligt en graderingsskala från Texas University.

Detta är SBU:s upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2011-11-02

Identifierad litteratur

Öppna randomiserade kontrollerade studier*

  • Piaggesi A, Goretti C, Mazzurco S, Tascini C, Leonildi A, Rizzo L, et al. A randomized controlled trial to examine the efficacy and safety of a new super-oxidized solution for the management of wide postsurgical lesions of the diabetic foot. Int J Low Extrem Wounds 2010;9:10-5.
  • Hadi SF, Khaliq T, Bilal N, Sikandar I, Saaiq M, Zubair M, Aurangzeb S. Treating infected diabetic wounds with superoxidized water as anti-septic agent : a preliminary experience. Journal of the College of Physicians and Surgeons--Pakistan : JCPSP 2007;17:740-3.

Öppen CCT* med historisk kontroll

Goretti C, Mazzurco S, Nobili LA, Macchiarini S, Tedeschi A, Palumbo F, et al. Clinical outcomes of wide postsurgical lesions in the infected diabetic foot managed with 2 different local treatment regimes compared using a quasi-experimental study design: a preliminary communication. Int J Low Extrem Wounds 2007;6:22-7.

Öppen CCT* där varannan patient fick interventioner och varannan var kontroll

Dalla Paola L, Brocco E, Senesi A, Merico M, de Vido D, Assaloni R, DaRos R. Super-Oxidized Solution (SOS) Therapy for Infected Diabetic Foot Ulcers. Wounds 2006;18:262-70.

* RCT – Randomiserade kontrollerade studier.

** CCT – Kontrollerad klinisk studie.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2012-02-01
https://www.sbu.se/dermacyn