Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Dansterapi vid utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Dansterapi är en konstnärlig terapiform där rörelse i syfte att öka kroppsmedvetenhet, stärka självkänslan, reducera stress och minska ångest används. Tanken är att främja sambandet mellan det emotionella, fysiska och sociala hos individen.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det någon bevisad effekt av dansterapi för behandling av utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd (AST)?

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten identifierade inga relevanta randomiserade kontrollerade studier, RCT:er, på dansterapi vid AST och utvecklingsstörning. Vi identifierade inte heller någon systematisk översikt där studier av personer med AST och/eller utvecklingsstörning ingick.

Två översikter, där en bred sökning på interventionen gjorts, identifierades och redovisas. I dessa drar författarna slutsatsen att de flesta studier på dansterapi visar på positiva effekter, men att resultaten ska tas med försiktighet då studierna i de flesta fall är små och av dålig kvalitet.

Bättre studier på interventionen efterfrågas.

För ytterligare läsning om AST rekommenderas SBU:s rapport Autismspektrumtillstånd – Diagnostik och insatser för vårdens organisation, patientens delaktighet autismspektrumtillstånd från 2013.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-04.

Identifierad litteratur

Systematiska översikter

Strassel JK, Cherkin DC, Steuten L, Sherman KJ, Vrijhoef HJ. A systematic review of the evidence for the effectiveness of dance therapy. Altern Ther Health Med 2011;17:50-9.

Kiepe M-S, Stöckigt B, Keil T. Effects of dance therapy and ballroom dances on physical and mental illnesses: A systematic review. The Arts in Psychotherapy 2012;39:404-411.


Frågeställare

Verksamhetsanalytiker, Värmland

Datum

2014-06-27

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Marie Österberg

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Sidan publicerad