Childrens Program för barn till föräldrar med skadligt substansbruk

Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om effekter av Childrens Program?

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Barn till föräldrar med ett skadligt bruk av alkohol eller droger kan behöva olika former av stödinsatser. Childrens program är en insats som syftar till att öka barnens kunskap om beroendesjukdomar, förbättra förståelsen kring sina egna känslor, stärka förmågan till kommunikation samt på sikt förbättra relationen mellan förälder och barn.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om effekter av Childrens Program?

Frågeställare: Projektgruppen för Metodguiden för socialt arbete, Socialstyrelsen

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning varken identifierat någon relevant systematisk översikt eller primärstudie som undersökt effekten av Childrens Program för barn till föräldrar med skadligt bruk av alkohol eller droger. Att underlag saknas ska inte tolkas som att insatsen saknar effekt. Det betyder däremot att det behövs forskning för att förbättra kunskapsläget.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera denna rapport:

SBU. Childrens Program för barn till föräldrar med skadligt substansbruk [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2023. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202304.

Sidan publicerad