Biolight – uppdatering av Upplysningstjänstens svar

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Upplysningstjänsten har identifierat en nyligen avslutad randomiserad kontrollerad studie av behandling med Biolight vid diabetesfotsår. Studien är ännu inte publicerad men den visar ingen signifikant skillnad på sårläkning (primärt utfallsmått). Man fann en signifikant skillnad på halvering av såryta. Studien är dock mycket liten (30 patienter) vilket gör det svårt att dra slutsatser av resultaten. 

I övrigt har vi inte funnit några ytterligare studier.

Påskyndar Biolight™ ljusvågsterapi läkningen av svårläkta ben- och trycksår hos äldre?

Bakgrund

Svårläkta sår innefattar sår av olika orsaker och drabbar främst äldre, multisjuka patienter eller patienter med immunologiska eller kroniska sjukdomar. Vid Biolight™ ljusvågsterapi använder man pulserande monokromatiskt [1] ljus i syfte att påskynda läkningen av sår. Tekniken skiljer sig från behandling med låg-nivå laser som bl a används i samma syfte.

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har inte funnit några HTA-rapporter [2] eller systematiska översikter som har utvärderat effekten av pulserande monokromatiskt ljus av enligt Biolight-metoden på sårläkning.

Vi har identifierat tre randomiserade kontrollerade studier som har studerat effekten av pulserande monokromatiskt ljus av Biolight-typ på sårläkning. 

Totalt inkluderades 237 patienter med grad II eller grad III trycksår[3]. Behandlingstiden var 10–12 veckor eller till komplett läkning. Alla patienter fick även konventionell trycksårsbehandling. Två studier [1,2] jämförde Biolight ljusvågsterapi med placebobehandling. Studierna har delvis olika effektmått. De får varierande resultat och drar olika slutsatser om behandlingens effekt. Alla studier är sponsrade av Biolight™  International AB.

Biolight™  ljusvågsterapi är en metod under utveckling och minst en randomiserad kontrollerad studie pågår. Ännu är underlaget otillräckligt, och mer forskning behövs, för att kunna dra några slutsatser om effekten av metoden avseende läkning av svårläkta ben- och trycksår hos äldre.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2010-05-20.

Referenser

  1. Dehlin O, Elmstahl S, Gottrup F. Monochromatic phototherapy in elderly patients: a new way of treating chronic pressure ulcers? Aging Clin Exp Res. 2003 Jun;15(3):259-63.
  2. Dehlin O, Elmstahl S, Gottrup F. Monochromatic phototherapy: effective treatment for grade II chronic pressure ulcers in elderly patients. Aging Clin Exp Res. 2007 Dec;19(6):478-83.
  3. Schubert V. Effects of phototherapy on pressure ulcer healing in elderly patients after a falling trauma. A prospective, randomized, controlled study. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2001 Feb;17(1):32-8.

* Ljus av en våglängd, det vill säga enfärgat.

** HTA: Health Technology Assessment – en utvärdering av medicinska metoder med genomgång av ekonomiska, etiska och samhälleliga aspekter. HTA-rapporter sammanställs av HTA-organisationer.

*** Sårets svårighetsgrad kan graderas, där högre grad motsvarar ett allvarligare sår.


Datum

2010-06-30

2012-06-01 (uppdatering)

Programschef

Jan Liliemark, SBU

Projektledare

Susanna Kjellander, SBU

Jessica Dagerhamn, SBU, dagerhamn@sbu.se (uppdatering)

Informationsspecialist

Sally Saad

Jessica Dagerhamn (uppdatering)

Övriga medarbetare

Agneta Pettersson, SBU

Mikael Ekelund, SBU

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2012-06-01
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/biolight

Litteratursökning

Uppdatering av litteratursökning
Litteratursökningsdatum t o m 2012-04-16

Databaser
PubMed via NLM, EMBASE via embase.com, CINAHL via EBSCO, The Cochrane Library, CRD, clinicaltrials.gov&controlled-trials.com

Söktermer
PubMed
Population
1.   ("wound healing"[MeSH Terms] OR "Leg ulcer"[MeSH Terms] OR "pressure ulcer"[MeSH Terms] OR "wound healing"[Title/Abstract] OR "pressure ulcer"[Title/Abstract] OR "pressure ulcers"[Title/Abstract] OR "leg ulcer"[Title/Abstract] OR "leg ulcers"[Title/Abstract] OR "leg sores"[Title/Abstract] OR "tissue repair"[Title/Abstract] OR "bed sore"[Title/Abstract] OR "bed sores"[Title/Abstract] OR "pressure sore"[Title/Abstract] OR "pressure sores"[Title/Abstract])  
Intervention
2.  ("low energy photon therapy"[Title/Abstract] OR "led light"[Title/Abstract] OR "light emitting diode"[Title/Abstract] OR "Infrared Rays/therapeutic use"[Mesh] OR "Phototherapy"[Mesh] OR "biolight"[Title/Abstract] OR "infrared"[Title/Abstract] OR "red light"[Title/Abstract] OR "light therapy"[Title/Abstract] OR "Phototherapy"[Title/Abstract]) 
Final
3.  1 AND 2
Limits: published in the last 2 years (antal ref: 215)

EMBASE
Population
1.  'wound healing'/exp OR 'diabetic foot'/exp OR 'leg ulcer'/exp OR 'decubitus'/exp AND [embase]/lim AND [2010-2012]/py (antal ref: 16 183)
2.  'wound healing':ab,ti OR 'pressure ulcer':ab,ti OR 'pressure ulcers':ab,ti OR 'leg ulcer':ab,ti OR 'leg ulcers':ab,ti OR 'leg sores':ab,ti OR 'tissue repair':ab,ti OR 'bed sore':ab,ti OR 'bed sores':ab,ti OR 'pressure sore':ab,ti OR 'pressure sores':ab,ti OR 'diabetic foot':ab,ti AND [embase]/lim AND [2010-2012]/py (antal ref: 10 190)
3.  1 OR 2 18 (antal ref: 637)
Intervention
4.  'infrared radiation'/exp OR 'phototherapy'/exp AND [embase]/lim AND [2010-2012]/py (antal ref: 9539)
5.  'low energy photon therapy':ab,ti OR 'led light':ab,ti OR 'light emitting diode':ab,ti OR 'biolight':ab,ti OR 'infrared':ab,ti OR 'red light':ab,ti OR 'light therapy':ab,ti OR 'phototherapy':ab,ti AND [embase]/lim AND [2010-2012]/py (antal ref: 10 281)
6.  4 OR 5 (antal ref: 16 831)
Final
7.  3 AND 6 antal ref: 429)

CINAHL
Population
1.  TX biolight OR TX infrared OR TX "red light" OR TX "light therapy" OR TX Phototherapy (antal ref: 5684)
2.  (MH "Phototherapy") (antal ref: 1015)
3.  1 OR 2 (antal ref: 5684)
Intervention
4.  TX "wound healing" OR TX "pressure ulcer" OR TX "pressure ulcers" OR TX "leg ulcer" OR TX "leg ulcers" OR TX "leg sores" OR TX "tissue repair" OR TX "bed sore" OR TX "bed sores" OR TX "pressure sore" OR TX "pressure sores" (antal ref: 30 510)
5.  (MH "Wound Healing") OR (MH "Wound Assessment") OR (MH "Pressure Ulcer") OR (MH "Heel Ulcer") (antal ref: 16 774)
6.  4 OR 5 (antal ref: 31 064)
Final
7.  3 AND 6
Limiters - Published Date from: 20100101-20121231 (antal ref: 59)

The Cochrane Library
Population
1.  ("wound healing"[MeSH Terms] OR "Leg ulcer"[MeSH Terms] OR "pressure ulcer"[MeSH Terms] OR "wound healing"[Title/Abstract] OR "pressure ulcer"[Title/Abstract] OR "pressure ulcers"[Title/Abstract] OR "leg ulcer"[Title/Abstract] OR "leg ulcers"[Title/Abstract] OR "leg sores"[Title/Abstract] OR "tissue repair"[Title/Abstract] OR "bed sore"[Title/Abstract] OR "bed sores"[Title/Abstract] OR "pressure sore"[Title/Abstract] OR "pressure sores"[Title/Abstract]), from 2010 to 2012
(antal ref: 785)
Intervention
2.  ("low energy photon therapy"[Title/Abstract] OR "led light"[Title/Abstract] OR "light emitting diode"[Title/Abstract] OR "Infrared Rays/therapeutic use"[Mesh] OR "Phototherapy"[Mesh] OR "biolight"[Title/Abstract] OR "infrared"[Title/Abstract] OR "red light"[Title/Abstract] OR "light therapy"[Title/Abstract] OR "Phototherapy"[Title/Abstract]), from 2010 to 2012
(antal ref: 361)
Final
3.  1 AND 2 CDSR: (antal ref: 14)

CRD
Population
1.  MeSH DESCRIPTOR Wound Healing EXPLODE ALL TREES (antal ref: 368)
2.  MeSH DESCRIPTOR Leg Ulcer EXPLODE ALL TREES (antal ref: 178)
3.  MeSH DESCRIPTOR Pressure Ulcer EXPLODE ALL TREES (antal ref: 103)
4.  ("wound healing") OR ("pressure ulcer") OR ("pressure ulcers") OR ( "leg ulcer") OR ("leg ulcers") FROM 2010 TO 2012 (antal ref: 111)
5.  ("leg sores") OR ("tissue repair") OR ("bed sore") OR ("bed sores") OR ("pressure sore") FROM 2010 TO 2012 (antal ref: 3)
6.  ("pressure sores") FROM 2010 TO 2012 (antal ref: 2)
7.  1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 (antal ref: 570)
Intervention
8.  MeSH DESCRIPTOR Infrared Rays EXPLODE ALL TREES (antal ref: 7)
9.  MeSH DESCRIPTOR Phototherapy EXPLODE ALL TREES (antal ref: 204)
10.  ("low energy photon therapy") OR ("led light") OR ("light emitting diode") OR ("biolight") OR ("infrared") FROM 2010 TO 2012 (antal ref: 6)
11.  ("red light") OR ("light therapy") OR ("Phototherapy") FROM 2010 TO 2012 (antal ref: 16)
12.  8 OR 9 OR 10 OR 11 (antal ref: 218)
Final
13.  7 AND 12 (antal ref: 9)
Publicerad från 2010 (antal ref: 1)

clinicaltrials.gov & controlled-trials.com 120416

Biolight – en pågående studie NTC00859599
______________________________________________________________

Till och med 100520

Databaser
The INATHA database, The Cochrane Library, CRD databases, The Othanen database, PubMed, Embase, Cinahl, Ahmed

Söktermer (enligt PubMed sökning)
("low energy photon therapy"[Title/Abstract] OR "led light"[Title/Abstract] OR "light emitting diode"[Title/Abstract] OR "Infrared Rays/therapeutic use"[Mesh] OR "Phototherapy"[Mesh] OR "biolight"[Title/Abstract] OR "infrared"[Title/Abstract] OR "red light"[Title/Abstract] OR "light therapy"[Title/Abstract] OR "Phototherapy"[Title/Abstract]) AND ("wound healing"[MeSH Terms] OR "Leg ulcer"[MeSH Terms] OR "pressure ulcer"[MeSH Terms] OR "wound healing"[Title/Abstract] OR "pressure ulcer"[Title/Abstract] OR "pressure ulcers"[Title/Abstract] OR "leg ulcer"[Title/Abstract] OR "leg ulcers"[Title/Abstract] OR "leg sores"[Title/Abstract] OR "tissue repair"[Title/Abstract] OR "bed sore"[Title/Abstract] OR "bed sores"[Title/Abstract] OR "pressure sore"[Title/Abstract] OR "pressure sores"[Title/Abstract])

Avgränsningar
Systematiska översikter och randomiserade kontrollerade studier 

Sidan publicerad