Betydelsen av personalens utbildningsnivå för omsorgskvalitet i hemtjänsten

Vilken sammanställd forskning finns om betydelsen av vård- och omsorgsutbildning hos icke-legitimerad hemtjänstpersonal för omsorgskvalitet?

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Den svenska äldreomsorgen står inför stora utmaningar med en snabbt ökande åldrande befolkning. En stor andel av de äldre har hemtjänst och den största andelen av personalen består av undersköterskor och vårdbiträden. De utför liknande arbetsuppgifter men har ofta olika utbildningsnivå. Vilken betydelse skillnaden i personalens utbildningsnivå har på omsorgskvaliteten är oklart.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om betydelsen av vård- och omsorgsutbildning hos icke-legitimerad hemtjänstpersonal för omsorgskvalitet?

Frågeställare: Analytiker vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt som utvärderat hur utbildningsnivån hos icke-legitimerad personal inom hemtjänsten i ordinärt boende påverkar omsorgskvaliteten.

Upplysningstjänsten kan inte utesluta att det kan finnas relevant forskning för andra vårdkontexter, som hemtjänst i särskilt boende eller utbildning hos andra personalgrupper.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta Upplysningstjänstsvar:

SBU. Betydelsen av personalens utbildningsnivå för omsorgskvalitet i hemtjänsten [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202223

Sidan publicerad