Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Arginininnehållande näringsdryck för trycksårsprofylax och behandling

Lästid: ca 7 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Patienter kan utveckla trycksår under vårdtiden på sjukhus eller vårdboende. Inte sällan blir såren djupa och omfattande. Aminosyran arginin är en byggsten i tillverkning av bl a kollagen och kväveoxid. Den förra är viktig för vävnadsreparation och den senare för hämning av bakterietillväxt. Det är därför möjligt att näringsdryck berikad med arginin kan ha positiv effekt för sårläkning. 

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Är näringsdrycken Cubitan eller produkter med liknande innehåll effektiva för behandling och förebyggande av trycksår?

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat en systematisk översikt och fyra randomiserade kontrollerade studier (RCT:er) som har tillkommit efter översikten. Forskarna har i dessa fem publikationer undersökt vilken behandlingseffekt kosttillägg med arginin har på trycksår.

Författarna till översikten och tre av RCT:erna drar slutsatsen att multinutrient näringsdryck med arginin kan vara effektiv för läkning av trycksår. Eftersom endast 150 patienter studerats totalt är det dock svårt att dra slutsatser av resultaten.

I den systematiska översikten studerade två av de inkluderade RCT:erna specifikt effekt av arginininnehållande näringsdryck. Totalt omfattade dessa endast 32 patienter med trycksår. Även de fyra RCT:er som har tillkommit efter översikten är små i storlek (mellan 23–43 patienter) och de skiljer sig också åt vad gäller kontrollgrupp.

Med avseende på förebyggande effekt av arginininnehållande kosttillägg på trycksår har Upplysningstjänsten identifierat en RCT. Författarna själva drog slutsatsen att näringsdryck med arginin inte kunde förebygga trycksår. Denna studie hade en population på 103 patienter och var dubbelblind i studiedesign.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-04-28.

Identifierad litteratur

Systematisk översikt

Medical Advisory Secretariat, Management of chronic pressure ulcers: an evidence-based analysis. Ont Health Technol Assess Ser, 2009. 9(3): p. 1-203.

Randomiserade kontrollerade studier

Bauer, J.D., E. Isenring, and M. Waterhouse, The effectiveness of a specialised oral nutrition supplement on outcomes in patients with chronic wounds: a pragmatic randomised study. J Hum Nutr Diet, 2013. 26(5):
p. 452-8.

Leigh, B., et al., The effect of different doses of an arginine-containing supplement on the healing of pressure ulcers. Journal of Wound Care, 2012. 21(3): p. 150-156.

van Anholt, R.D., et al., Specific nutritional support accelerates pressure ulcer healing and reduces wound care intensity in non-malnourished patients. Nutrition, 2010. 26(9): p. 867-872.

Cereda, E., et al., Disease-specific, versus standard, nutritional support for the treatment of pressure ulcers in institutionalized older adults: a randomized controlled trial. Journal of the American Geriatrics Society, 2009. 57(8): p. 1395-1402.

Houwing, R.H., et al., A randomised, double-blind assessment of the effect of nutritional supplementation on the prevention of pressure ulcers in hip-fracture patients. Clin Nutr, 2003. 22(4): p. 401-5.


Frågeställare

Leg dietist, Stockholm

Datum

2014-06-30

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Mao Mao Söderberg

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Litteratursökning

Litteratursökning tom 2014-04-28

Databaser
PubMed via NLM, The Cochrane Library via Wiley,
Embase via Embase, EBSCO CINAHL

Söktermer

PubMed via NLM 24 April 2014

 

Search terms

Items found

Population:

1.     

"pressure ulcer"[MeSH Terms] OR "pressure ulcer"[All Fields]

10103

Intervention:

2.     

"dietary supplements"[MeSH Terms] OR "dietary supplements"[All Fields]

41916

3.     

"arginine"[MeSH Terms] OR "arginine"[All Fields]

105088

4.     

(#2 OR #3)

146373

Combined sets

5.     

(#1 AND #4)

63

Study types:

6.     

(("arginine"[MeSH Terms] OR "arginine"[All Fields]) OR ("dietary supplements"[MeSH Terms] OR "dietary supplements"[All Fields])) AND ("pressure ulcer"[MeSH Terms] OR "pressure ulcer"[All Fields]) AND systematic[sb]

9

7.     

(("arginine"[MeSH Terms] OR "arginine"[All Fields]) OR ("dietary supplements"[MeSH Terms] OR "dietary supplements"[All Fields])) AND ("pressure ulcer"[MeSH Terms] OR "pressure ulcer"[All Fields]) AND Clinical Trial[ptyp]

15

Final

 

63

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including
terms found below this term in the MeSH hierarchy

[MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in
the MeSH hierarchy

[MAJR] = MeSH Major Topic

[TIAB] = Title or abstract

[TI] = Title

[AU] = Author

[TW] = Text Word

Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

Cohrane Library via Wiley DATUM 2014-04-28

 

Search terms

Items found

Population:

1.     

MeSH descriptor: [Pressure Ulcer] explode all trees

568

2.     

"pressure ulcer":ti,ab,kw (Word variations have been searched)

826

3.     

#1 or #2

826

Intervention:

4.     

MeSH descriptor: [Dietary Supplements] explode all trees

7040

5.     

Dietary Supplements:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

8221

6.     

#4 OR #5

9344

7.     

MeSH descriptor: [Arginine] explode all trees

1163

8.     

"arginine":ti,ab,kw (Word variations have been searched)

2701

9.     

#7 OR #8

2753

10.  

#6 OR #9

11942

Combined sets

11.  

#3 AND #10

17

Final

 

17

CDSR/1

DARE/3

CENTRAL/13

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

 

[AU] = Author

[MAJR] = MeSH Major Topic

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including
terms found below this term in the MeSH hierarchy

[MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in
the MeSH hierarchy

Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews

[TI] = Title

[TIAB] = Title or abstract

[TW] = Text Word

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

CDSR = Cochrane Database of Systematic Review

CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”

CRM = Method Studies

DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”

EED = Economic Evaluations

HTA = Health Technology Assessments

 

Embase via embase.com DATUM 2014-04-28

 

Search terms

Items found

Population:

12.  

'decubitus'/exp OR 'decubitus'

17,715

Intervention:

13.  

'diet supplementation'/exp OR 'diet supplementation'

62,334

14.  

'arginine'/exp OR 'arginine'

117,612

15.  

#2 OR #3

178,482

Combined sets

16.  

#1 AND #4

151

Study types:

17.  

#5 AND ('randomized controlled trial'/de OR 'systematic review'/de)

30

Final

 

30

/de= Term from the EMTREE controlled vocabulary

/exp= Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy

/mj = Major Topic

:ab = Abstract

:au = Author

:ti = Article Title

:ti:ab = Title or abstract

* = Truncation

’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

 

EBSCO CINAHL DATUM 2014-04-28

 

Search terms

Items found

Population:

18.  

(MH "Pressure Ulcer+") OR (MH "Pressure Ulcer Stage 4 Care (Saba CCC)") OR (MH "Pressure Ulcer Stage 3 Care (Saba CCC)") OR (MH "Pressure Ulcer Stage 2 Care (Saba CCC)") OR (MH "Pressure Ulcer Stage 1 Care (Saba CCC)") OR (MH "Pressure Ulcer Care (Saba CCC)+") OR (MH "Pressure Ulcer Prevention (Iowa NIC)") OR (MH "Pressure Ulcer Care (Iowa NIC)")

8574

Intervention:

19.  

(MH "Dietary Supplements+") OR TI Dietary Supplements OR AB Dietary Supplements

9999

20.  

(MH "Arginine") OR TI arginine OR AB arginine

2059

21.  

(#2 OR #3)

11945

Combined sets

22.  

(#1 AND #4)

42

Study types:

23.  

Randomized Controlled Trials

4

Final

 

42

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

 

AB = Abstract

AU = Author

DE = Term from the thesaurus

MH = Term from the “Cinahl Headings” thesaurus

MM = Major Concept

TI = Title

TX = All Text. Performs a keyword search of all the 
database's
searchable fields

ZC = Methodology Index

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an e

Sidan publicerad