Arbetsrelaterade hörselnedsättningar hos tandvårdspersonal

Vilken sammanställd forskning finns om risken för att roterande högvarvsinstrument orsakar hörselskador hos tandvårdspersonal? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Inom tandvården används instrument och apparatur med hög ljudnivå. Hörselskydd används i olika omfattning av tandvårdspersonal.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om risken för att roterande högvarvsinstrument orsakar hörselskador hos tandvårdspersonal?

Frågeställare: Tandläkare, Västra Götaland

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt.

Vid en kompletterande sökning efter artiklar publicerade i bransch- och facktidskrifter, så kallad grå litteratur, identifierades en nyligen publicerad och relevant litteraturöversikt som kortfattat beskrivs under rubriken Lästips.

Läs upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Arbetsrelaterade hörselnedsättningar hos tandvårdspersonal [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202206.

Mer inom ämnet

Sidan publicerad