Antikolinerg behandling med Ditropan/oxybutynin jämfört med botulinum toxin A för patienter med extrem svettning (hyperhidros)

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Det finns studier som visar på att både oxybutynin och botulinum toxin A har effekt vid behandling av hyperhidros. Finns det jämförande behandlingar mellan dessa behandlingsalternativ?

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Finns det jämförande studier av Ditropan/oxybutynin och Botulinumtoxin A vad gäller effekt och biverkningar vid behandling av hyperhidros?

Sammanfattning SBU:s Upplysningstjänst

Både oxybutynin och botulinum toxin A tycks, enligt författarna till de systematiska översikterna, minska eller helt ta bort patienternas symptom. Oxybutynin tas som oral dos 1–2 gånger per dag och risken för biverkningar är enligt författarna relativt hög. Botulinum toxin A injiceras ungefär var 6–12 månad. Behandlingen är smärtsam men biverkningarna är få. Båda behandlingarna har enligt författarna effekter som kvarstår över tid [3, 4].

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Referenser

  1. Walling, H.W. and B.L. Swick, Treatment options for hyperhidrosis. Am J Clin Dermatol. 2011;12(5):285-95.
  2. Gee, S., et al., Nonsurgical Management of Hyperhidrosis. Thoracic Surgery Clinics. 2008;18(2):141-55.
  3. Stashak, A.B., et al., Management of hyperhidrosis. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology. 2014;7:285-99.
  4. Lakraj, A.A., N. Moghimi, and B. Jabbari, Hyperhidrosis: anatomy, pathophysiology and treatment with emphasis on the role of botulinum toxins. Toxins (Basel). 2013;5(4):821-40.
  5. International Hyperhidrosis Society, www.SweatHelp.org
  6. Nicholas, R., et al., Treatment of Primary Craniofacial Hyperhidrosis: A Systematic Review. American Journal of Clinical Dermatology. 2015;16(5):361-70.
  7. Pariser, D.M., et al., Incorporating Diagnosis and Treatment of Hyperhidrosis into Clinical Practice. Dermatologic Clinics. 2014;32(4):565-74.
  8. Amini, M., et al., Patient's estimation of efficacy of various hyperhidrosis treatments in a Dermatological clinic. Acta Dermato-Venereologica. 2008;88(4):356-62.
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2016-06-20
https://www.sbu.se/ut201613