Allens test för bedömning av blodcirkulation i handen innan insättning av kvarliggande artärkateter

Vilka vetenskapliga studier finns om Allens test eller annat liknande test kan förutsäga komplikationer efter inläggning av kvarliggande artärkateter? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Patienter med nedsatt blodcirkulation i handen kan antas löpa en större risk för komplikationer vid exempelvis insättning av en artärkateter. Allens test är en av flera metoder som kan användas för att identifiera dessa personer.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns om Allens test eller annat liknande test kan förutsäga komplikationer efter inläggning av kvarliggande artärkateter?

Frågeställare: Läkare, Uppsala

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och granskning av systematiska översikter inte inkluderat någon systematisk översikt i svaret. En relevant systematisk översikt har dock identifierats där Upplysningstjänsten har bedömt att risken för bias är hög. Översikten och författarnas slutsatser har därför inte presenteras i svaret. Upplysningstjänsten har även identifierat två primärstudier som undersökt hur väl Allens test kan förutsäga uppkomsten av komplikationer. Primärstudierna har inte granskats med avseende på risk för bias av SBU:s upplysningstjänst så därför presenteras inte studiernas resultat eller författarnas slutsatser i svaret, men studierna finns i referenslistan för den som önskar läsa mer.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Allens test för bedömning av blodcirkulation i handen innan insättning av kvarliggande artärkateter (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202116

Sidan publicerad