Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Aktiva värmefiltar i den prehospitala sjukvården

Hantering av nedkylda patienter inom prehospital sjukvård sker på olika sätt beroende på patientens tillstånd och skadeplats.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka positiva och negativa effekter har aktiva värmefiltar på nedkylda patienter i den prehospitala sjukvården?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten identifierade ingen studie eller systematisk översikt som har studerat effekten av aktiva värmefiltar på nedkylda patienter i den prehospitala sjukvården. Med aktiva värmefiltar menas här filtar som värms upp genom en kemisk reaktion och som därmed inte kräver någon strömtillförsel [1].

[1]. Brooks B, Deakin CD. Relationship between oxygen concentration and temperature in an exothermic warming device. Emerg Med J 2017;34:472-474.

Projektgrupp

Upplysningstjänstsvaret är sammanställt av Helena Domeij och Sally Saad vid SBU.

Sidan publicerad