Aktiva värmefiltar i den prehospitala sjukvården

Hantering av nedkylda patienter inom prehospital sjukvård sker på olika sätt beroende på patientens tillstånd och skadeplats.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka positiva och negativa effekter har aktiva värmefiltar på nedkylda patienter i den prehospitala sjukvården?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten identifierade ingen studie eller systematisk översikt som har studerat effekten av aktiva värmefiltar på nedkylda patienter i den prehospitala sjukvården. Med aktiva värmefiltar menas här filtar som värms upp genom en kemisk reaktion och som därmed inte kräver någon strömtillförsel [1].

[1]. Brooks B, Deakin CD. Relationship between oxygen concentration and temperature in an exothermic warming device. Emerg Med J 2017;34:472-474.

Projektgrupp

Upplysningstjänstsvaret är sammanställt av Helena Domeij och Sally Saad vid SBU.

Sidan publicerad