Aggression Replacement Training (ART) för ungdomar med självskadeproblematik

Vilken sammanställd forskning och/eller vetenskapliga studier finns om ART för ungdomar med självskadeproblematik? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning och/eller vetenskapliga studier finns om ART för ungdomar med självskadeproblematik?

Frågeställare: Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning varken identifierat någon relevant systematisk översikt eller någon primärstudie som utvärderat ART specifikt för personer med självskadebeteende.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Aggression Replacement Training (ART) för ungdomar med självskadeproblematik [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202205.

Sidan publicerad