Aggression Replacement Training (ART) för placerade ungdomar

Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om effekten av Aggression Replacement Training för placerade ungdomar?

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Aggression Replacement Training (ART) är ett program som används i behandling av beteendeproblem. Ungdomar i institutionsvård eller med antisocial problematik är en vanlig målgrupp för behandlingen. Programmet baseras på tre behandlingskomponenter: social färdighetsträning, hantering av ilska och moralträning.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om effekten av Aggression Replacement Training för placerade ungdomar?

Frågeställare: Statens institutionsstyrelse (SiS)

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon systematisk översikt som svarar på frågan.

Att underlag saknas ska inte tolkas som att insatsen saknar effekt. Det betyder däremot att det behövs forskning för att förbättra kunskapsläget.

Upplysningstjänsten har identifierat två artiklar från primärstudier, vilka har undersökt Aggression Replacement Training för placerade ungdomar med beteendestörning eller i behandling för psykosocial problematik eller kriminalitet.

Primärstudier granskas dock inte av Upplysningstjänsten med avseende på risk för bias och därför redovisas inga resultat eller slutsatser från dessa studier i svaret.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Aggression Replacement Training (ART) för placerade ungdomar [Internet].  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2023. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202313

Sidan publicerad