Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Finns risk för missbruk vid samtidig behandling med ADHD läkemedel och smärtstillande opioider?

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

ADHD-läkemedel som metylfenidat och smärtstillande opioider* som morfin är beroendeframkallande. Det är därför angeläget att utröna ifall det kan finnas risk att utveckla ett substansmissbruk vid samtidig behandling av dessa läkemedel, speciellt vid långstidsbehandling.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Är det ur missbrukssynpunkt medicinskt acceptabelt att kombinera centralstimulerande ADHD-läkemedel med smärtstillande opioider?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har inte hittat några studier som undersöker ADHD-patienter med långvarig smärta som får kombinations­behandling med centralstimulerande ADHD-läkemedel och smärtstillande opioider. Det går i dagsläget därför inte att säga om det finns någon ökad risk för missbruk vid kombinationsbehandling eller ej.

För mer läsning om ADHD rekommenderas SBU:s rapport om ”ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet” publicerad 2013.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-05-23.

Identifierad litteratur

SBU. ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. En systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4.

* Läkemedel som har morfinliknande effekt på kroppen.


Frågeställare

Överläkare, Örebro

Datum

2014-08-21

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Anh Thu Nguyen Hoang

Övriga medarbetare

Göran Bertilsson

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Sidan publicerad