Finns risk för missbruk vid samtidig behandling med ADHD läkemedel och smärtstillande opioider?

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

ADHD-läkemedel som metylfenidat och smärtstillande opioider* som morfin är beroendeframkallande. Det är därför angeläget att utröna ifall det kan finnas risk att utveckla ett substansmissbruk vid samtidig behandling av dessa läkemedel, speciellt vid långstidsbehandling.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Är det ur missbrukssynpunkt medicinskt acceptabelt att kombinera centralstimulerande ADHD-läkemedel med smärtstillande opioider?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har inte hittat några studier som undersöker ADHD-patienter med långvarig smärta som får kombinations­behandling med centralstimulerande ADHD-läkemedel och smärtstillande opioider. Det går i dagsläget därför inte att säga om det finns någon ökad risk för missbruk vid kombinationsbehandling eller ej.

För mer läsning om ADHD rekommenderas SBU:s rapport om ”ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet” publicerad 2013.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-05-23.

Identifierad litteratur

SBU. ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. En systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4.

* Läkemedel som har morfinliknande effekt på kroppen.


Frågeställare

Överläkare, Örebro

Datum

2014-08-21

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Anh Thu Nguyen Hoang

Övriga medarbetare

Göran Bertilsson

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2014-08-21
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/adhdsmartstillande

Publikationer inom samma område

Litteratursökning

Litteratursökning tom 2014-08-21

Databaser
PubMed via NLM, Embase via Elsevier, PsycInfo via EBSCO

Söktermer

PubMed via NLM 22 May 2014

ADHD and chronic pain

 

Search terms

Items found

Population: ADHD patients with chronic pain

1.         

"Attention Deficit and Disruptive Behavior Disorders"[MeSH Terms] OR "minimal brain dysfunction"[TIAB] OR "hyperactivity syndrome"[TIAB] OR "hyperactive children"[TIAB] OR "hyperkinetic syndrome"[TIAB] OR "hyperkinetic children"[TIAB] OR "inattentive children"[TIAB] OR "inattentive hyperactive"[TIAB] OR ("inattention"[TIAB] AND children[TIAB]) OR "adhd"[TIAB] OR "attention deficit hyperactivity disorder"[TIAB] OR "attention deficit disorder"[TIAB] OR "disruptive behavior"[TIAB] OR "disruptive behaviour"[TIAB]

29541

2.         

pain[Mesh] OR pain[Tiab]

543491

Intervention: Opioids

3.         

opioid[Mesh] OR opioid[Tiab]

64978

Final

1 AND (2 OR 3)

393

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including
terms found below this term in the MeSH hierarchy

[TIAB] = Title or abstract

 “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

Embase via Elsevier 23 May 2014

ADHD and chronic pain

 

Search terms

Items found

Population: ADHD patients with chronic pain

1.         

'attention deficit disorder'/exp OR "minimal brain dysfunction":ti,ab OR "hyperactivity syndrome":ti,ab OR "hyperactive children":ti,ab OR "hyperkinetic syndrome":ti,ab OR "hyperkinetic children":ti,ab OR "inattentive children":ti,ab OR "inattentive hyperactive":ti,ab OR ("inattention":ti,ab AND children:ti,ab) OR "adhd":ti,ab OR "attention deficit hyperactivity disorder":ti,ab OR "attention deficit disorder":ti,ab OR "disruptive behavior":ti,ab OR "disruptive behaviour":ti,ab

42162

2.         

'pain'/exp OR 'pain':ti,ab

992126

Intervention: Opioids

3.         

'narcotic analgesic agent'/exp OR 'ketobemidone':ti,ab OR 'methadone':ti,ab

249739

Final

1 AND (2 OR 3)

214

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

 

/de= Term from the EMTREE controlled vocabulary

/exp= Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy

:ti:ab = Title or abstract

 “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase 

 

PsycInfo via EBSCO 23 May 2014

ADHD and chronic pain

 

Search terms

Items found

Population: ADHD patients with chronic pain

1.         

(DE "Attention Deficit Disorder" OR DE "Attention Deficit Disorder with Hyperactivity" OR TI ("minimal brain dysfunction" OR "hyperactivity syndrome" OR "hyperactive children" OR "hyperkinetic syndrome" OR "hyperkinetic children" OR "inattentive children" OR "inattentive hyperactive" OR ("inattention" AND children) OR "adhd" OR "attention deficit hyperactivity disorder" OR "attention deficit disorder" OR "disruptive behavior" OR "disruptive behaviour") OR AB ("minimal brain dysfunction" OR "hyperactivity syndrome" OR "hyperactive children" OR "hyperkinetic syndrome" OR "hyperkinetic children" OR "inattentive children" OR "inattentive hyperactive" OR ("inattention" AND children) OR "adhd" OR "attention deficit hyperactivity disorder" OR "attention deficit disorder" OR "disruptive behavior" OR "disruptive behaviour"))

27818

2.         

((MM "Pain" OR MM "Aphagia" OR MM "Back Pain" OR MM "Chronic Pain" OR MM "Headache" OR MM "Myofascial Pain" OR MM "Neuralgia" OR MM "Neuropathic Pain" OR MM "Somatoform Pain Disorder" ) OR TX pain)

77330

Intervention: Opioids

3.         

MM "Opiates" OR MM "Codeine" OR MM "Endogenous Opiates" OR MM "Fentanyl" OR MM "Heroin" OR MM "Morphine" OR MM "Papaverine"

14018

4.         

DE "Methadone" OR MM "Analgesic Drugs" OR MM "Aspirin" OR MM "Atropine" OR MM "Carbamazepine" OR MM "Codeine" OR MM "Dihydroergotamine" OR MM "Heroin" OR MM "Meperidine" OR MM "Methadone" OR MM "Morphine" OR MM "Papaverine" OR MM "Pentazocine" OR MM "Procaine" OR MM "Quinine" OR MM "Tramadol" OR DE "Methadone Maintenance" 

14850

Final

1 AND (2 OR 3 OR 4)

238

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

 

AB = Abstract

DE = Term from the thesaurus

MM = Major Concept

TI = Title

TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's
 searchable fields

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Sidan publicerad