Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Misoprostol (Cytotec®) vid igångsättande av förlossning (förlossningsinduktion)

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Igångsättande av förlossning har blivit vanligare de senaste åren. Propess® är en prostaglandin som är godkänd för förlossningsinduktion i Sverige men det finns ytterligare en prostaglandin, misoprostol (Cytotec®), som används. Misoprostol är dock inte godkänt för förlossningsinduktion i Sverige.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken evidens finns för säkerhet och effekt vid användande av misoprostol (Cytotec®) vid förlossningsinduktion?

Sammanfattning av SBU:s Upplysningstjänsts svar

Förlossningsinduktion är ett relativt väl beforskat område. Det finns två Cochrane-översikter över förlossningsinduktion med misoprostol, en rör vaginalt bruk och en när det tas via munnen. Dessutom finns en systematisk översikt publicerad 2011. Dessa konstaterar att misoprostol är effektivt vid förlossningsinduktion och dessutom förefaller säkert. Detta gäller kvinnor utan ökad risk för livmoderruptur. Det finns en viss ökad risk för mekonium (avföring från barnet) i fostervattnet men man tror att det beror på misoprostols direkta effekter på barnets tarm snarare än på att barnet är stressat. Man har också sett en viss ökning av förändringar i barnets hjärtljud, men detta har inte kunnat kopplas till sämre apgar eller ökat behov av inläggning på neonatal intensivvård.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2012-03-28.

Identifierad litteratur

Systematiska översikter

Mozurkewich EL, Chilimigras JL, Berman DR, Perni UC, Romero VC, King VJ, Keeton KL. Methods of induction of labour: A systematic review. BMC Pregnancy and Childbirth 2011;11:

Alfirevic Z, Weeks A. Oral misoprostol for induction of labour. Cochrane Database of Systematic Reviews. ed. John Wiley & Sons, Ltd; 2006.

Hofmeyr GJ, Alfirevic Z, Kelly Anthony J, Kavanagh J, Thomas J, Neilson James P, Dowswell T. Methods for cervical ripening and labour induction in late pregnancy: generic protocol. Cochrane Database of Systematic Reviews. ed. John Wiley & Sons, Ltd; 2009.

Randomiserade kontrollerade studier

Saxena P, Puri M, Bajaj M, Mishra A, Trivedi SS. A randomized clinical trial to compare the efficacy of different doses of intravaginal misoprostol with intracervical dinoprostone for cervical ripening and labor induction. European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2011;15:759-63.

Saeed GA, Fakhar S, Nisar N, Alam AY. Misoprostol for term labor induction: A randomized controlled trial. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology 2011;50:15-19.

Girija S, Manjunath AP. A randomized controlled trial comparing low dose vaginal misoprostol and dinoprostone gel for labor induction. Journal of Obstetrics and Gynecology of India 2011;61:153-60.


Datum

2012-10-24, 2015-06-29

Frågeställare

Läkemedelsverket

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Jessica Dagerhamn, jessica.dagerhamn@sbu.se

Mer inom ämnet

Sidan publicerad