Cytostatikaläckage till vävnad (extravasering)

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Vid intravenös läkemedelsbehandling mot cancer är läckage av cytostatika (cellhämmande läkemedel) till omgivande vävnad (extravasering) en allvarlig komplikation som kan leda till lokal vävnadsdöd.

Frågor till SBU:s Upplysningstjänst

Vilka läkemedel i ATC-grupp L01 (cytostatiska/cytotoxiska medel) är starkt vävnadsretande och innebär risk för vävnadsdöd vid extravasering?

För vilka av dessa rekommenderas kylning respektive värme för att minska risken för vävnadsskada?

Finns det några fler antidotbehandlingar med bevisad effekt, förutom dexrazoxan (Savene), vid extravasering av antracyklincytostatika (doxorubicin, epirubicin, daunorubicin eller idarubicin)?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har funnit två systematiska översikter som studerar läkemedelsbehandling vid extravasering av antracykliner. Dessutom fann vi fem artiklar och två riktlinjer som listar exempel på vävnadsretande cytostatika. Vi har inte identifierat några kontrollerade studier som kan besvara frågan om kyla eller värme fungerar för att lindra och motverka vävnadsskada.

Rekommendationer för nedkylning eller värmebehandling vid extravasering av cytostatika finns i olika riktlinjer. Riktlinjerna för kyla eller värme baserar sig i huvudsak på djurstudier, fallstudier samt expertutsagor.

De identifierade systematiska översikterna över antidotbehandling vid extravasering av antracykliner har stora metodologiska brister. Flera av de ingående studierna har oklar studiedesign och saknar kontrollgrupp.

Sammanfattningsvis finns det få studier som visar vad olika antidotbehandlingar har för effekt då en antracyklin blivit extravaserad. Författarnas slutsats är att dexrazoxan är det enda läkemedlet med visad effekt för behandling då en antracyklin blivit extravaserad.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2012-11-03.

Identifierad litteratur

Systematiska översikter

Drake D, Ismail H. Bet 3: Emergency management of anthracycline extravasation. Emergency Medicine Journal 2012;29:777-779.

Reeves D. Management of anthracycline extravasation injuries. Annals of Pharmacotherapy 2007;41:1238-1242.

Riktlinjer och rekommendationer

Wengström Y, Foubert J, Margulies A, Roe H, Bugeia S. Extravasering: Riktlinjer 2007. In, http://www.cancernurse.eu/documents/EONSClinicalGuidelinesSection6-se.pdf; 2007.

Polovich M, Whitford JM, Olsen M. Chemotherapy and biotherapy guidelines and recommendations for practise. Ed 3. Pittsburgh, PA. Oncology Nursing Society 2009.


Datum

2012-10-09

Frågeställare

Projektsamordnare, Jönköpings läns landsting

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Göran Bertilsson, bertilsson@sbu.se

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn, SBU

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2012-10-22
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/cytostatika

Litteratursökning

Litteratursökning tom 2012-11-03

Databaser
Embase & Medline via embase.com, The Cochrane Library, CRD

Söktermer

EMBASE & Medline via embase.com 3 nov 2012

Cytostatika extravasering

 

Search terms

Items found

Population

1.     

'drug extravasation'/exp OR extravasation:ab,ti  

13426

Intervention

2.     

'cytostatic agent'/exp OR cytostatic:ab,ti OR cytostatics:ab,ti 

OR

'neoplasm'/exp

3141664

3.     

#1 AND # 2

2452

4.     

#3 AND ('clinical article'/de OR 'clinical trial'/de OR 'controlled study'/de OR

'human'/de OR 'major clinical study'/de OR 'phase 2 clinical trial'/de) AND 'review'/it

290

5.     

heat:ab,ti OR heating:ab,ti OR 'warm':ab,ti OR cooling:ab,ti OR cool:ab,ti OR

cold:ab,ti

300692

6.     

'thiosulfate'/exp OR 'sodium thisulfate' OR 'hyaluronidase'/exp OR vitrase:ab,ti OR

'corticosteroid'/exp OR hydrocortisone:ab,ti OR 'bicarbonate'/exp OR

bicarbonate:ab,ti OR 'dimethyl sulfoxide'/exp OR 'dimethyl sulfoxide':ab,ti OR

dmso:ab,ti OR 'alpha tocopherol'/exp OR factor:ab,ti OR growth OR facors:ab,ti OR

'granulocyte colony stimulating factor'/exp OR 'g csf':ab,ti OR 'granulocyte

macrophage colony stimulating factor'/exp OR 'gm csf':ab,ti OR 'fibroblast growth

factor 2'/exp OR bfgf:ab,ti

4723,915

7.     

'dexrazoxane'/exp OR dexrazoxane:ab,ti OR savene:ab,ti OR totect:ab,ti

2152

8.     

#7 AND #8 AND #1

48

9.     

#6 AND #1

327

Final

#4 OR #8 OR #9

643

 

Cochrane 3 nov 2012

Cytostatika extravasering

 

Search terms

Items found

Population

1.

MeSH descriptor Extravasation of Diagnostic and Therapeutic Materials explode all

Trees

OR

extravasation

219

Final

#1

219

 

CRD 3 nov 2012

Cytostatika extravasering

 

Search terms

Items found

Population

1.

MeSH DESCRIPTOR Extravasation of Diagnostic and Therapeutic Materials EXPLODE ALL TREES

OR

extravasation

10

Final

#1

10

ab,ti: abstract or title

exp: explosion searches, mapped searches of index terms

MeSH: Term from the controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeS

Sidan publicerad