Videoåterkoppling för att stärka föräldrars lyhördhet

Samspelsintervention för riskgrupper

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt om insatser bestående av videoåterkoppling (videofeedback) för föräldrar med barn under fem år. Insatserna syftar till att stärka barns anknytning samt föräldrars lyhördhet. Översikten är genomförd av Cochrane-organisationen.

Översiktens frågeställning: Har videoåterkoppling effekt på föräldrars lyhördhet och en trygg anknytning hos barn under fem år som riskerar att utveckla en otrygg anknytning?

Kommenterad systematisk översikt

O'Hara L, Smith ER, Barlow J, Livingstone N, Herath NI, Wei Y, et al. Video feedback for parental sensitivity and attachment security in children under five years. Cochrane Database Syst Rev. 2019;11(11):Cd012348. Available from: https://doi.org/10.1002/14651858.CD012348.pub2.

Publicerad: 2019-11-29

Senaste sökning: 2019-07

SBU Kommenterar Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: 2021-10-22
Rapportnr: 2021_03
Diarienr: SBU 2021/391
https://www.sbu.se/2021_03