Musikbaserade terapeutiska insatser för personer med demenssjukdom

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt om effekten av musikbaserade terapeutiska insatser (eng. music-based therapeutic interventions) för personer med demenssjukdom.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Kommenterad rapport

van der Steen JT, Smaling HJA, van der Wouden JC, Bruinsma MS, Scholten RJPM, Vink AC. Music-based therapeutic interventions for people with dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 7. Art. No.: CD003477.

Publicerad: Rapportnr: 2020_02 Diarienr: SBU 2019/518 https://www.sbu.se/2020_02

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Musik gör troligen gott inom vård vid demens

Insatser som bygger på musik och som används professionellt i demensvården har kortsiktigt visats kunna minska depressiva symtom och vissa beteenden som kan vara svåra för omgivningen att hantera.

Läs artikeln
Sidan publicerad