Beteendeförändrande tekniker för att öka fysisk aktivitet vid fysisk funktionsnedsättning

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt om fysisk aktivitet för personer med en fysisk funktionsnedsättning och vad som kännetecknar de insatser som har effekt.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Projektgrupp

Sakkunnig

  • Lars Kristén, lektor i pedagogik, Högskolan i Halmstad

SBU

  • Marit Grönberg Eskel, projektledare
  • Knut Sundell, biträdande projektledare
  • Caroline Jungner, projektadministratör

Granskare

  • Kajsa Jerlinder, lektor i idrottsvetenskap, Högskolan i Gävle

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Ökad aktivitet vid fysisk funktionsnedsättning

Beteende­förändrande tekniker verkar kunna öka den fysiska aktiviteten hos personer med fysisk funktionsnedsättning, enligt en översikt som SBU har kommenterat. Tillförlitligheten i olika delresultat och giltigheten för svenska förhållanden är dock inte klarlagda.

Läs artikeln
Sidan publicerad