Beteendeförändrande tekniker för att öka fysisk aktivitet vid fysisk funktionsnedsättning

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt om fysisk aktivitet för personer med en fysisk funktionsnedsättning och vad som kännetecknar de insatser som har effekt.

Projektgrupp

Sakkunnig

  • Lars Kristén, lektor i pedagogik, Högskolan i Halmstad

SBU

  • Marit Grönberg Eskel, projektledare
  • Knut Sundell, biträdande projektledare
  • Caroline Jungner, projektadministratör

Granskare

  • Kajsa Jerlinder, lektor i idrottsvetenskap, Högskolan i Gävle