Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Evidensbaserad äldrevård – En inventering av det vetenskapliga underlaget

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kartlägger

Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

Publicerad: Rapportnr: 163

I denna rapport redovisas resultatet av en omfattande litteraturgenomgång i syfte att kartlägga (men ej värdera) den publicerade behandlingslitteraturen inom 18 olika utvalda områden som är av betydelse inom äldrevården, det vill säga för patienter över 65 år. Syftet har bland anna varit att ge ett underlag för SBU:s prioritering av angelägna utvärderingsprojekt inom äldrevården.

Projektgrupp

Ordförande och redaktör

 • Gunnar Akner

Planeringsgrupp

 • Gunnar Akner
 • Sölve Elmståhl
 • Karin Styrborn
 • Helle Wijk

Författare

 • Gunnar Akner
 • Lars Boréus
 • Sölve Elmståhl
 • Sture Eriksson
 • Ann-Katrine Granérus
 • Bodil Lernfelt
 • Dan Mellström
 • Ulla Molander
 • Ragnar Norrby
 • Ingegerd Nydevik
 • Åke Rundgren
 • Vivianne Schubert
 • Karin Styrborn
 • Lars-Olof Wahlund
 • Thomas Wallén
 • Helle Wijk

Redaktionell bearbetning

 • Helena Dahlgren
 • Ewalotte Ränzlöv

Patientversion

Evidens – Vetenskap i äldrevården

En ny broschyr som i första hand riktar sig till MAS (medicinskt ansvariga sjuksköterskor) i den kommunala äldrevården. Syftet är att diskutera betydelsen av utvärdering och evidens och att bereda väg för de rapporter som i hög grad berör äldre.

Läs patientversionen
Sidan publicerad