Screening för 24 medfödda sjukdomar hos nyfödda barn

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

SBU har tagit fram det vetenskapliga underlaget till Socialstyrelsens rekommendation om nationell screening för 24 medfödda sjukdomar hos nyfödda barn.

Ladda ner rapport

SBU Bereder Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: 2018-10-04
Rapportnr: 293
https://www.sbu.se/293