Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Screening för 24 medfödda sjukdomar hos nyfödda barn

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU har tagit fram det vetenskapliga underlaget till Socialstyrelsens rekommendation om nationell screening för 24 medfödda sjukdomar hos nyfödda barn.

Sidan publicerad