Nukleärmedicinska metoder som stöd för diagnosen total hjärninfarkt

En systematisk litteraturöversikt

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

På uppdrag av Nationellt Donationscentrum på Socialstyrelsen har SBU tagit fram ett vetenskapligt underlag om diagnostisk tillförlitlighet för nukleärmedicinska metoder vid diagnostik av total hjärninfarkt hos barn under fyra års ålder. Underlaget kommer att vara ett stöd för Socialstyrelsens kommande uppdatering av föreskrifterna SOSFS 2005:10 om att fastställa människans död.

SBU beslutade att utvidga projektet till att avse såväl barn i alla åldrar som vuxna.

Denna rapport är ett komplement till två tidigare rapporter (Bilddiagnostik vid misstänkt total hjärninfarkt och EEG som stöd för diagnosen total hjärninfarkt för barn yngre än två år om diagnostiska metoder för att bekräfta total hjärninfarkt.

Citera denna rapport:

SBU. Nukleärmedicinska metoder som stöd för diagnosen total hjärninfarkt: en systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU Bereder 311. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/311

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Total hjärninfarkt – med sådan säkerhet bekräftas ”hjärndöd”

Total hjärninfarkt bekräftas lika säkert med gammakamera och teknetium som med röntgen av hjärnans kärl – det visar ett måttligt tillförlitligt vetenskapligt underlag. Däremot räcker inte underlaget för att bedöma risken för komplikationer av så kallat apnétest hos barn i samma situation.

Läs artikeln
Sidan publicerad