Utvärderingar och kartläggningar om könsdysfori

SBU har dels utvärderat den vetenskapliga litteraturen om hormonbehandlingar vid könsdysfori, dels sammanställt den forskning som finns om könsdysfori hos barn och unga. På den här sidan har vi samlat projekten samt svar på frågor om dem.

Omslag på fyra rapporter om könsdysfori

Könsdysfori hos barn och unga (2019)

Rapporten består av en kartläggning av den vetenskapliga litteratur som finns om könsdysfori hos barn och unga.

Till rapporten

Hormonbehandling vid könsdysfori – barn och unga (2022)

I rapporten utvärderar SBU den vetenskapliga litteratur som behandlar hormonbehandling, i huvudsak pubertetshämmande, vid könsdysfori hos barn och unga. Rapporten var ett underlag till Socialstyrelsens regeringsuppdrag om ett uppdaterat nationellt kunskapsstöd ”Stöd, utredning och hormonbehandling vid könsinkongruens hos barn och ungdomar”.

Till rapporten

Hormonbehandling vid könsdysfori – vuxna (2022)

I rapporten utvärderar SBU den vetenskapliga litteratur som behandlar effekter av hormonbehandling, feminiserande och maskuliniserande, vid könsdysfori hos vuxna. Rapporten är ett underlag till Socialstyrelsens uppdatering av kunskapsstödet ”God vård av vuxna med könsdysfori” (2015).

Till rapporten

Bilaga: Ånger och detransition vid könsdysfori (2023)

I de ovan två rapporterna om hormonbehandling vid könsdysfori hos barn och unga samt hos vuxna beskrivs den identifierade litteraturen som behandlade ånger av transition och behandling. I den här bilagan har SBU gjort en uppdatering av litteratursökningen då det tillkommit ny litteratur sedan de två tidigare litteratursökningarna. Förutom ånger behandlas också detransition i bilagan.

Till bilagan