Nytt nummer av vår tidning Vetenskap & Praxis!

Läs SBU:s tidning om kritiskt tänkande, evidens och utvärdering. Vetenskap & Praxis beskriver och förklarar resultaten från SBU:s rapporter, berättar om pågående projekt och väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Läs nya artiklar och sök i arkivet på www.sbu.se/vop