Vetenskap & Praxis

Sömn hos barn med ADHD

Denna artikel publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Sömnproblem är vanligt hos barn med adhd (attention deficit hyperactivity disorder) och kan påverka både barnets och familjens livskvalitet.

Behandlingen innebär framför allt att man försöker åtgärda faktorer i miljön som kan störa sömnen och erbjuder beteendeterapi. Ungefär 15 procent av barn som är mellan fem och nio år och som behandlas med metylfenidat för adhd får också melatonin. Detta sker trots att Läkemedelsverket inte godkänt att medlet marknadsförs för användning på barn.

Men melatonin, som är ett hormon, verkar kunna minska sömnproblem hos barn med adhd, enligt författarna till en systematisk översikt som har publicerats i Annals of Pharmacotherapy och en senare randomiserad studie. Men sammanlagt har bara drygt 200 barn studerats, och den senaste randomiserade studien har ett stort bortfall. Därför är det svårt att dra generella slutsatser om användning av melatonin till barn med adhd. Dessutom finns det en osäkerhet vad gäller dosering och eventuella biverkningar vid långtidsanvändning, framhåller SBU:s upplysningstjänst, som har fått en fråga om melatoninets effekt. [RL]