Vetenskap & Praxis

Sjuksköterskor startar studiecirklar om evidens

– Det handlar om verktyg för att nå målen med omvårdnad på ett ännu bättre sätt, förklarar professor Ami Hommel, ordförande för Svensk sjuksköterskeförening.

Meningen är att kliniskt verksamma sjuksköterskor som är intresserade och har möjlighet själva ska starta en studiecirkel för att tillsammans reflektera över evidens och personcentrering i omvårdnadsarbetet.

Som utgångspunkt har Svensk sjuksköterskeförening med stöd av SBU tagit fram ett studiematerial med patientfall, diskussionsfrågor och ett förslag till studieplan. Ami Hommel beskriver syftet:

– I en pressad vardag finns ju risken att omvårdnad bedrivs på rutin, med föreställningar om vad som är bra för individen. En del av våra metoder gör inte den nytta som vi hoppades när rutinerna infördes, och en del har blivit föråldrade. Vetenskaplig utvärdering och evidens är verktyg för att nå målen med omvårdnad på ett ännu bättre sätt.

– Vi har valt kaféformatet för att det kan vara trevligt att träffas över en fika och reflektera över arbetssätt och rutiner.

– Studiematerialet är indelat i sex ”tårtbitar”, eller kaféträffar, berättar Ami Hommel. Deltagarna utgår från patientfall och reflekterar över omvårdnaden på den egna enheten, hur patienten inbjuds till delat beslutsfattande, hur man ska bedöma forskningsresultat, utvärdera omvårdnadsmetoder och göra vården personcentrerad.

Upplägget är utformat för sjuksköterskor på grundutbildnings- eller specialistnivå. Svensk sjuksköterskeförening och författaren Ania Willman, ansvarar för innehållet. RL