Virtual reality-teknik vid behandling av ätstörningar

Denna sida innehåller 1 kunskapslucka
  1. Virtual reality-teknik vid behandling av ätstörningar

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vad finns?

Sex relevanta systematiska översikter som undersökt VR-behandling vid ätstörningar identifierades. SBU:s Upplysningstjänst bedömde att risken för bias i dessa översikter var hög. Läs svaret från SBU:s Upplysningstjänst

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från SBU:s Upplysningstjänst: SBU. Behandling av ätstörningar med virtual reality-teknik. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst ut202102. Läs mer här

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här