Undertrycksbehandling vid svårläkta sår

Denna sida innehåller 1 kunskapslucka
  1. Undertrycksbehandling vid svårläkta sår

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Visst vetenskapligt underlag finns om svårläkta sår vid diabetes. Det är möjligt att undertrycksbehandling, jämfört med sårförband, kan öka andelen läkta sår och minska tiden till läkning för sår i foten hos personer med diabetes (låg tillförlitlighet). Ytterligare studier krävs för att minska denna osäkerhet. Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Undertrycksbehandling av svårläkta sår. Stockholm: HTA Region Stockholm Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning SLSO, Region Stockholm; 2022. HTA-rapport 2022: 69. Läs rapporten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: